מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מידע גיאוגרפי 1 - 014857 (Current)

014857 - מערכות מידע גיאוגרפי 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014877 כרטוגרפיה ומבוא לממ"ג   (   מקצועות קדם
) 014878 מיפוי ממוחשב ו -    
 
  014872 מבוא למערכות מידע גיאוגרפי למהנדס       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  016803 מערכות מידע גיאוגרפי       מקצועות מכילים


ממ"ג וקטורי, רסטרי, וממ"ג משולב ב- d2 ו-d3. אירגון נתונים כשכבות, גיאו-דאטה, שדותואובייקטים. ניתוח איכות, בקרת איכות, תקנים ומאטה דאטה. שליפת מידע באמצעות שאילתות, הפקת מידע, חקירת מידע וביצוע ניתוחים מרחביים. ניתוח רשתות, זמן ודינמיקה בממ"ג. הצגת המידע בצורת מפות ודו"חות. ייצוג ויישומים של פני השטח בסביבת ממ"ג. עקרונות של מימוש ויישום פרויקט באמצעות ממ"ג בדגש על סביבה הנדסית.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 13.07.2021 א
  ה 07.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
501 רבין 11:30-13:30 א פרופ. גרינפלד יהושע הרצאה 10 11
424 בורוביץ 08:30-10:30 ג מר מור מתן תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 oxford burrough and mcdonnell principles of gis
1998 taylot and francis worboys m.f. gis-a computing perspective

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 05:12:24