מקצוע מידע על מקצוע : מיסעות גמישות - 014710

014710 - מיסעות גמישות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

  014730 מבוא להנדסת תחבורה   (   מקצועות קדם
) 014731 מבוא לתכן מסעות ו -    


הערה: המעקב גם עפ"י תרגילים ובחינת סמסטר. קביעת הציון עפ"י מבחן מסכם ותרגילי בית. מודול השיבה של שתיות וחומרים גרנולריים. מודול סטטי ודינמי של תערובות אספלטיות, חלוקת מאמצים בעזרת מודלים חד ורב שכבתיים, מאפייני הרס במיסעות גמישות, תכנון רציונאלי של מיסעות גמישות, בעיות תפיחה בשתיות חרסיתיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 05:15:08