מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניהול פיננסי בבנייה - 014615 (Current)

014615 - מבוא לניהול פיננסי בבנייה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

  014603 כלכלה הנדסית   (   מקצועות קדם
) 014606 מבוא לניהול הבנייה ו -    
 
  096811 מבוא לחשבונאות למינהל עסקים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הערה: הציון ינתן עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחן תקף. מטלות ניהול פיננסי בחברות בניה, ניהול ספרי חשבונות בבניה, עריכת דוחות פיננסיים בחברת בניה, ניתוח דוחות פיננסיים, מקורות לגיוס ההון.


הערות
קבוצה 81 שייכת לבינלאומי




מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 11.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
508 רבין 15:30-17:30 ב ד"ר בן-עוז חנן הרצאה 10 11
508 רבין 17:30-18:30 ב ד"ר בן-עוז חנן תרגול 11
 
508 רבין 15:30-17:30 ב ד"ר בן-עוז חנן הרצאה 10 12
    17:30-18:30 ב   תרגול 12
 
508 רבין 15:30-17:30 ב ד"ר בן-עוז חנן הרצאה 10 13
          תרגול 13
 
501 רבין 11:30-13:30 ה מר סימון רן הרצאה 80 81
501 רבין 13:30-14:30 ה מר סימון רן תרגול 81
 
501 רבין 11:30-13:30 ה מר סימון רן הרצאה 80 86
    13:30-14:30 ה מר סימון רן תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 22/04/2021 בשעה 14:04:22