מקצוע מידע על מקצוע : תכנון וניהול הביצוע 2 - 014611

014611 - תכנון וניהול הביצוע 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014606 מבוא לניהול הבנייה       מקצועות קדם
 
  016601 ניהול חברת בנייה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  018601 ניהול חברת בנייה      


ראה מקצוע 016601


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:52:59