מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לניהול הבנייה - 014606

014606 - מבוא לניהול הבנייה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1       מקצועות צמודים
 
  014618 מבוא לניהול ובטיחות בבנייה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  205456 ניהול פרויקט בנייה      


מאפייני ענף הבנייה, שיטות לארגון ההפעלה של פרויקטים בבניה. המכרז והחוזה, עקרונות חישוב כמויות. תכנון לוח זמנים בשיטת הרשת, תכנון לוח זמנים בפרויקט קווי ובפרויקט מחזורי. תחשיב עלות הבניה. בחירת ציוד בנייה, עקרונות בטיחות בבנייה, ניהול איכות בבנייה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:01:19