מקצוע מידע על מקצוע : כלכלה הנדסית 2 - 014604

014604 - כלכלה הנדסית 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות קדם
 
  016600 ייזום ובחינת כדאיות פרויקטים הנדסיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  018600 ייזום ובדיקת כדאיות פרויקטים הנדסיים      


ראה מקצוע 016600


נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:27:50