מקצוע מידע על מקצוע : כלכלה הנדסית - 014603

014603 - כלכלה הנדסית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034045 מבוא להחלטות כלכליות למהנדסים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094564 מבוא לניהול פיננסי      
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול      
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      


שיטות להשוואה כלכלית של חלופות הנדסיות, החלטות כלכליות הקשורות בציוד ונכסים, ניתוח השפעת האינפלציה והמיסוי על השוואת חלופות. שיווי משקל תחרותי - ביקוש והיצע.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:24:12