מקצוע מידע על מקצוע : כלכלה הנדסית - 014603 (Current)

014603 - כלכלה הנדסית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034045 מבוא להחלטות כלכליות למהנדסים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094564 מבוא לניהול פיננסי      
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול      
  094593 כלכלה ומימון למהנדסים      


שיטות להשוואה כלכלית של חלופות הנדסיות, החלטות כלכליות הקשורות בציוד ונכסים, ניתוח השפעת האינפלציה והמיסוי על השוואת חלופות. שיווי משקל תחרותי - ביקוש והיצע.


הערות
ניתן לבחור אחת מבין שתי קבוצות
ההרצאה.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 01.08.2021 א
  ו 22.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 08:30-10:30 ד ד"ר הון-שניר שלומית הרצאה 10 11
509 רבין 16:30-18:30 ב   תרגול 11
 
206 רבין 08:30-10:30 ד ד"ר הון-שניר שלומית הרצאה 10 12
    16:30-18:30 ב   תרגול 12
 
206 רבין 08:30-10:30 ד ד"ר הון-שניר שלומית הרצאה 10 13
405 רבין 16:30-18:30 ג   תרגול 13
 
206 רבין 08:30-10:30 ד ד"ר הון-שניר שלומית הרצאה 10 14
    16:30-18:30 ג   תרגול 14
 
206 רבין 08:30-10:30 ד ד"ר הון-שניר שלומית הרצאה 10 15
508 רבין 14:30-16:30 ד   תרגול 15
 
206 רבין 08:30-10:30 ד ד"ר הון-שניר שלומית הרצאה 10 16
    14:30-16:30 ד   תרגול 16
 
206 רבין 08:30-10:30 ד ד"ר הון-שניר שלומית הרצאה 10 17
506 רבין 16:30-18:30 ה   תרגול 17
 
206 רבין 08:30-10:30 ד ד"ר הון-שניר שלומית הרצאה 10 18
    16:30-18:30 ה   תרגול 18
 
206 רבין 10:30-12:30 ד ד"ר הון-שניר שלומית הרצאה 20 20
          תרגול 20

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 02:07:20