מקצוע מידע על מקצוע : יסודות קלימטולוגית הבניה - 014516

014516 - יסודות קלימטולוגית הבניה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  016501 יסודות קלימטולוגית הבנייה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  014520 תפקוד פיזי ואקלימי של בניינים       מקצועות מכילים


אלמנטים אקלימיים, טמפרטורה, לחות, רוח, קרינת שמש, איזורים אקלימיים בישראל. נוחות תרמית של האדם. מעבר חום ומסה. הולכה, הסעה, קרינה. עומס קירור וחימום, תקנים ישראלים לבידוד ולאנרגיה במבנים. צריכת אנרגיה בבנינים וגורמים המשפיעים עליה: מיקום, כיוון, בידוד, הצללה, פתחים. שימוש באנרגית השמש, הסתננות ואיוורור. קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר, בחינה לקראת סוף הסמסטר, והגשת עבודת הגמר.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:57:46