מקצוע מידע על מקצוע : חומרי בנייה - 014505 (Current)

014505 - חומרי בנייה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5   1 1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  125011 כימיה כללית + מעבדה       מקצועות קדם
  125001 כימיה כללית     או
 
  125013 מעבדה בכימיה כללית       מקצועות צמודים
  314535 מבוא להנדסת חומרים      
 
  014517 חומרים ותהליכים 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


חומרי המליטה השונים. סיד אווירי ומוצרי חול סיד. גבס ומוצרי גבס, צמנט פורטלנד, הרכב כימי ומינרלי, סוגים. חומרים פוצולניים ותחליפי צמנט. התקשרות והתקשות, מבנה האבן הצמנטית, תכונות מכניות, שינויי נפח, קורוזיה. אגרגטים למלט ובטון - תכונות ודרישות איכות. מים. מוספים. תכונות הבטון הטרי והקשוי. יציקה ואשפרה, בקרת איכות, קיימות. בדיקת חומרים ומשמעותה. תכן תערובות בטון, הכנתן במעבדה ובדיקת תכונותיהן.
הערה: תרגילי המעבדה ניתנים אחת לשבועיים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 03.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 08:30-10:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 10 11
206 רבין 08:30-10:30 ד
    09:30-11:30 א   מעבדה 11
          תרגול 11
 
206 רבין 08:30-10:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 10 12
206 רבין 08:30-10:30 ד
    09:30-11:30 א   מעבדה 12
          תרגול 12
 
206 רבין 08:30-10:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 10 13
206 רבין 08:30-10:30 ד
    13:30-15:30 א   מעבדה 13
          תרגול 13
 
206 רבין 08:30-10:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 10 14
206 רבין 08:30-10:30 ד
    13:30-15:30 א   מעבדה 14
          תרגול 14
 
206 רבין 08:30-10:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 10 15
206 רבין 08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ג   מעבדה 15
          תרגול 15
 
206 רבין 08:30-10:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 10 16
206 רבין 08:30-10:30 ד
    12:30-14:30 ד   מעבדה 16
          תרגול 16
 
206 רבין 08:30-10:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 10 17
206 רבין 08:30-10:30 ד
    12:30-14:30 ד   מעבדה 17
          תרגול 17
 
206 רבין 08:30-10:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 10 18
206 רבין 08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ה   מעבדה 18
          תרגול 18
 
206 רבין 08:30-10:30 ב פרופ' כץ אמנון הרצאה 10 19
206 רבין 08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ה   מעבדה 19
          תרגול 19
 
        פרופ' כץ אמנון הרצאה 20 21
    12:30-14:30 ה   מעבדה 21
          תרגול 21
 
        פרופ' כץ אמנון הרצאה 20 22
    12:30-14:30 ה   מעבדה 22
          תרגול 22

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:47:31