מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת קרקע - 014411 (Current)

014411 - הנדסת קרקע
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014409 גיאומכניקה       מקצועות קדם
 
  014407 הנדסת קרקע ובסוס       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  014408 יציבות מבנים תומכים ומדרונות      


הקורס עוסק בעקרונות התכן והיציבות של מערכות גיאוטכניות שונות. קירות תומכים: שיטות רנקין וקולומב לחישוב לחץ עפר צידי, תכנון קירות כבוד, קירות כלונסאות ושיגומים מעוגנים ולא מעוגנים. יציבות מדרונות: שיטת קולמן ועקומי היציבות של טיילור, שיטות הפלחים, תגובת מדרונות וסוללות עפר להורקה מהירה ורעידות אדמה, הקשר בין מקדם הבטחון וההסתברות לכשל בתכנון גיאוטכני. ביסוס: חקירות שדה, תסבולת ושקיעת יסודות רדודים, תסבולת ותגובת יסודות עמוקים (כלונסאות) להעמסה אופקית ואנכית. התנהגות קבוצת כלונסאות.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 06.07.2021 א
  ה 14.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 11:30-14:30 ה פרופ/ח קלר אסף הרצאה 10 11
406 רבין 16:30-17:30 ג   תרגול 11
 
206 רבין 11:30-14:30 ה פרופ/ח קלר אסף הרצאה 10 12
507 רבין 13:30-14:30 ג   תרגול 12
 
206 רבין 11:30-14:30 ה פרופ/ח קלר אסף הרצאה 10 13
407 רבין 10:30-11:30 ה   תרגול 13
 
206 רבין 11:30-14:30 ה פרופ/ח קלר אסף הרצאה 10 14
509 רבין 14:30-15:30 ה   תרגול 14
 
206 רבין 11:30-14:30 ה פרופ/ח קלר אסף הרצאה 10 15
407 רבין 08:30-09:30 ד   תרגול 15


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 mcgraw bowles, j.e. foundation analysis and design
1992 chapman and hall craig r.f. soil mechanics

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 02:00:01