מקצוע מידע על מקצוע : גיאומכניקה - 014409 (Current)

014409 - גיאומכניקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5   1 1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014006 מבוא לשיטות נומריות   (   מקצועות קדם
  014104 תורת החוזק 1 ו -    
  014211 מכניקת זורמים ו -    
) 014405 גיאולוגיה הנדסית ו -    
 
  014403 גיאומכניקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  015013 מכניקת קרקע      


יחסי משקל נפח, מיון, זרימת מים בקרקע, עקרון המאמצים האפקטיביים, השפעת זרימה על מאמצים אפקטיביים גרדינט קריטי, חתירה. פרוס מאמצים, קונסולידציה, דחיסות של חרסית רוויה, לחץ טרום, שקיעות סופיות, קונסולידציה בזמן, התפתחות שקיעות, חוזק קרקעות.,
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 18.02.2021 א
  ג 16.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 11
    12:30-14:30 א   מעבדה 11
    13:30-14:30 ה   תרגול 11
 
    08:30-11:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 12
    12:30-14:30 א   מעבדה 12
    14:30-15:30 ה   תרגול 12
 
    08:30-11:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 13
    14:30-16:30 ה   מעבדה 13
    14:30-15:30 ד   תרגול 13
 
    08:30-11:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 14
    14:30-16:30 ה   מעבדה 14
    11:30-12:30 ב   תרגול 14
 
    08:30-11:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 15
    14:30-16:30 א   מעבדה 15
    15:30-16:30 ד   תרגול 15
 
    08:30-11:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 16
    14:30-16:30 א   מעבדה 16
          תרגול 16
 
    08:30-11:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 17
    10:30-12:30 ב   מעבדה 17
          תרגול 17
 
    08:30-11:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 18
    10:30-12:30 ב   מעבדה 18
          תרגול 18
 
    08:30-11:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 19
    08:30-10:30 ג   מעבדה 19
          תרגול 19
 
        פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 20 21
    08:30-10:30 ג   מעבדה 21
          תרגול 21
 
        פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 20 22
    16:30-18:30 ב   מעבדה 22
          תרגול 22
 
        פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 20 23
    16:30-18:30 ב   מעבדה 23
          תרגול 23

נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 16:04:43