מקצוע מידע על מקצוע : גיאולוגיה הנדסית - 014405 (Current)

014405 - גיאולוגיה הנדסית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014104 תורת החוזק 1       מקצועות קדם
 
  014211 מכניקת זורמים       מקצועות צמודים


מינרלים וסלעים עיקריים, עיקרי הסטרטיגרפיה, מבנים גיאולוגיים, המבנה הגיאולוגי של ישראל, מפות גיאולוגיות. מי תהום, תופעות בליה. מבוא לסיסמולוגיה. *** הערה: היקף ההרצאות בפועל במקצוע הוא שעה וחצי לשבוע. אופן העברת ההוראה מתואמת בכל סמסטר בנפרד ע"י מורה המקצוע.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301
302
404
405
406
407
501
502
504
505
506
507
508
509
510
511
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
13:00-16:00 ד 29.07.2020 א
      ג 22.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 11
504 רבין 09:30-10:30 א מר עומר איתמר תרגול 11
 
206 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 12
504 רבין 15:30-16:30 א מר עומר איתמר תרגול 12
 
206 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 13
504 רבין 16:30-17:30 א מר עומר איתמר תרגול 13
 
206 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 14
504 רבין 17:30-18:30 א מר עומר איתמר תרגול 14
 
206 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 15
504 רבין 18:30-19:30 א גב מגן שלי תרגול 15
 
206 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 16
504 רבין 17:30-18:30 ב גב מגן שלי תרגול 16
 
206 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 17
504 רבין 16:30-17:30 ב גב מגן שלי תרגול 17
 
206 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 18
504 רבין 18:30-19:30 ב גב מגן שלי תרגול 18
 
206 רבין 08:30-10:30 ה פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 10 19
504 רבין 10:30-11:30 ד גב דולב נעה תרגול 19
 
        פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 20 21
504 רבין 16:30-17:30 ד גב דולב נעה תרגול 21
 
        פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 20 22
504 רבין 13:30-14:30 ה גב דולב נעה תרגול 22
 
        פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 20 23
504 רבין 12:30-13:30 ה גב דולב נעה תרגול 23
 
        פרופ/ח טלסניק מרק הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 10:54:18