מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להנדסת הסביבה - 014316

014316 - מבוא להנדסת הסביבה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124120 יסודות הכימיה       מקצועות קדם
  125001 כימיה כללית     או
 
  014213 מבוא להידרוליקה והידרולוגיה       מקצועות צמודים
 
  014322 יסודות הטיפול במים ושפכים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  014323 מערכות מים ושפכים      
  014412 יסודות הטיפול במים ושפכים      
  014959 אבטחת איכות הסביבה      
  074103 אבטחת איכות הסביבה      
 
  014315 יסודות הנדסת הסביבה       מקצועות מכילים


הערה: מיועד לסטודנטים במסלול להנדסת מבנים, ניהול הבניה והנדסת תחבורה. תחומי עיסוק של הנדסת הסביבה, נתוני רקע לפרויקטים הקשורים לתשתיות סביבה קריטריונים לאיכות מים, תקנים ותקנות מי שתיה, עקרונות טיפול במי שתיה. עקרונות תכנון והפעלה של מערכות עירוניות לאספקת מים ומערכות שפכים. תהליכי טיפול במים ובשפכים, טיפול קדם, טיפול ראשוני (שקוע) וטיפול ביולוגי. השבת קולחים, פסולת מוצקה. איכות אויר.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 crc press reible d.d. fundamentals of environmental engineering
1998 prentice - hall masters g.m. introduction to env. eng.

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:45:18