מקצוע מידע על מקצוע : מכניקת זורמים - 014211

014211 - מכניקת זורמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014104 תורת החוזק 1   (   מקצועות קדם
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  014104 תורת החוזק 1   ( או
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  014104 תורת החוזק 1   ( או
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 114077 פיסיקה 1ל ו -    
 
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות צמודים
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  014955 מבוא למכניקת זורמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  054203 עקרונות הנדסה כימית 1 מ'      
  074133 מבוא למכניקת זורמים      
 
  014203 מכניקת זורמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הידרוסטטיקה, גישת נפח בקרה וניסוח של משוואות שימור אינטגרליות עבור מסה, תנע ואנרגיה. משוואת ברנולי. ניסוח דיפרנציאלי של שימור מסה (משוואת הרציפות) ושימור תנע (משוואות נוויה סטוקס), תנאי שפה ופתרונות אנליטיים של משוואות הזרימה במקרים פרטיים. מבוא לזרימה פוטנציאלית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 03:54:41