מקצוע מידע על מקצוע : הידרוליקה - 014205 (Current)

014205 - הידרוליקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014211 מכניקת זורמים       מקצועות קדם
  054203 עקרונות הנדסה כימית 1 מ'     או
  014214 יסודות מכניקת הזורמים     או
 
  014213 מבוא להידרוליקה והידרולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


עקרונות זרימת נוזלים בלתי דחיסים במובילים סגורים וםתוחים. אנליזה ממדית ודמיות. שכבות גבול בזרימה טורבולנית. זרימה בצינורות: מפל לחץ והפסדים, מעברים, זרימה במערכת צינורות ומשאבות. זרימה בתעלות: זרימה קצובה, עקרונות תכן, אנרגיה סגולית ושימור תנע, עומק קריטי, מעברים, חתכי בקרה, זנק הידרולי, זרימה מודרגת וצירים הידרוליים.


הערות
קבוצה 81 שייכת לבינלאומי
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 14.02.2022 א
  א 06.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
406 רבין 10:30-12:30 ג ד"ר אדרי יניב הרצאה 10 11
406 רבין 12:30-14:30 ג גב אליהו-יקיר יהל תרגול 11
 
404 רבין 10:30-12:30 ג פרופ'ח ליברזון דן הרצאה 80 81
404 רבין 08:30-10:30 ה מר מייסנר איתן תרגול 81

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:26:27