מקצוע מידע על מקצוע : מבני פלדה 1 - 014150 (Current)

014150 - מבני פלדה 1
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014008 מידע גרפי הנדסי   (   מקצועות קדם
  014108 סטטיקת מבנים ו -    
  014145 תורת החוזק 2 ו -    
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
 
  014125 מבני פלדה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  014140 מבני פלדה 1      


התכונות של פלדות מבנים, חישוב רכיבים ובכלל זה: מתיחה, לחיצה מסבכים, כפיפה, עמוד-קורה, עקרונות תכן מחברים ואמצעי חיבור יציבות, הקשחת מבני פלדה.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 13.07.2021 א
  ה 21.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ח.בניה 08:30-11:30 ב פרופ/ח לבן אורן הרצאה 10 11
          פרויקט 11
509 רבין 10:30-12:30 ד   תרגול 11
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ב פרופ/ח לבן אורן הרצאה 10 12
          פרויקט 12
507 רבין 10:30-12:30 ד   תרגול 12
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ב פרופ/ח לבן אורן הרצאה 10 13
          פרויקט 13
509 רבין 13:30-15:30 ב   תרגול 13
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ב פרופ/ח לבן אורן הרצאה 10 14
          פרויקט 14
407 רבין 13:30-15:30 ב   תרגול 14

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 05:09:55