מקצוע מידע על מקצוע : מבני בטון 2 - 014149 (Current)

014149 - מבני בטון 2
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2   3 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014123 מבני בטון 1       מקצועות קדם
  014153 מבני בטון 1     או
 
  014141 מבני בטון 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


תכן אלמנטים לחוצים (תמירות), חישוב חתכים לכפיפה דו-צירית עם ובלי כח צירי, פיתול, חדירה, טבלות מצולבות: המשוואה הדיפרנציאלית של טבלות מצולבות, פתרונות המשוואה למקרים מיוחדים, עומס סכין. מומנט סכומי, טבלות מצולבות נמשכות (חישוב ותכן), חישוב פלסטי של טבלות מצולבות, טבלות שטוחות ללא קורות, תקרת צלעות, תקרת ערוגות.


הערות
סטודנט שחוזר על הקורס ירשם באופן
ידני אצל המרצה.
כל סטודנט שנרשם לקבוצה מסוימת יגיע
לתרגול ולמעבדה המשויכים לאותה קבוצה.
הנוכחות בשיעורי התרגול והמעבדה הינה
חובה.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 14.02.2022 א
  ה 10.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ח.בניה 12:30-15:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 11
425 בורוביץ 10:30-11:30 ד   פרויקט 11
422 בורוביץ 08:30-10:30 ד   תרגול 11
 
1 ח.בניה 12:30-15:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 12
425 בורוביץ 14:30-15:30 ד   פרויקט 12
422 בורוביץ 10:30-12:30 ד   תרגול 12
 
1 ח.בניה 12:30-15:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 13
425 בורוביץ 18:30-19:30 ד   פרויקט 13
406 רבין 14:30-16:30 ד   תרגול 13
 
1 ח.בניה 12:30-15:30 ג פרופ'ח ג'בארין מחמוד הרצאה 10 14
425 בורוביץ 09:30-10:30 ד   פרויקט 14
421 בורוביץ 10:30-12:30 ד   תרגול 14

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:01:32