מקצוע מידע על מקצוע : בניית המהנדס 1 - 014147

014147 - בניית המהנדס 1
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   3 2 שעות
שבועיות

  014148 עקרי תכן מבנים   (   מקצועות קדם
  014149 מבני בטון 2 ו -    
) 014150 מבני פלדה 1 ו -    
 
  014113 יסודות       מקצועות צמודים
 
  014110 בנית המהנדס 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מושגי יסוד בתכן מערכות מבניות למערכות תבניות פשוטות ומורכבות. תכונות אופיניות של חומרי בניין ושילובם במערכת המבנית, תכן תפיסתי וניתוח המערכות המבניות מנקודות מבט יציבות, פונקציונליות, עלות, אופן הביצוע, סימטריה ונאמנות לסכמה המבנית. ניתוח מקרי כשל מבנים ואחריות הנדסית. פיתוח חשיבה ויזואלית, שפת התרשימים והיכולת להציע, לתאר, להשוות ולשפוט באופן בקורתי מערכות מבניות ליישומים שונים, כגון: אולמות בעלי מפתחים גדולים, בניינים רבי קומות, ברכות ומגדלי מים, מבנים מתועשים, מבנים תלויים וכו'. קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר, פרוייקטים שבועיים, פרוייקט ניסויי סמסטריאלי ובחינה סופית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 17:37:16