מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לדינמיקת מבנים ורעידות אדמה - 014146 (Current)

014146 - מבוא לדינמיקת מבנים ורעידות אדמה
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים   (   מקצועות קדם
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
 
  014106 מבוא לדינמיקת מיבנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא: חוקי יסוד, משוואות התנועה הקווית והסיבובית. תנודות במערכת דרגת חופש אחת: מערכות עם ובלי ריסון. תנודות עצמיות ותנודות מאולצות: עומס הרמוני פשוט, עומס מחזורי, עומס רצוני, אימפולס. שיטות דיסקרטיות בפתרון תגובת מבנה לעמיסה כלשהיא. אפיון ומדידת רעידת אדמה, ספקטרום תגובה לינארי. תנודות במערכות בעלות n דרגות חופש, מערכות ללא ריסון. תנודות עצמיות - תדירויות ומודים עצמיים, תנודות מאולצות - אנליזה מודלית. התנהגות מבנים חד קומתיים לא סימטריים. מקדמי השתתפות מודאליים, אנליזה מודאלית ספקטרלית. מערכות רציפות ואיפיון פרמטרים מודליים. מערכות אקוולנטיות - מעבר ממערכות רציפות ובדידות למערכות אקוויוולנטית.


הערות
הרישום הנו רק לקבוצות מעבדה.
קבוצה 24 מיועדת לסטודנטים החוזרים על
הקורס בלבד, ופטורים ממעבדה.
סטודנטים שנרשמים בפעם הראשונה לקורס
וירשמו לקבוצה ,24 כאילו לא נרשמו.
במידה וכל הקבוצות מלאות יש להודיע
למזכירות מבנים ולא להירשם לקבוצה .24
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 21.07.2021 א
  ג 05.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ח.בניה 08:30-11:30 ג פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 10 11
    11:30-13:30 א   מעבדה 11
507 רבין 15:30-17:30 ג   תרגול 11
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ג פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 10 12
    11:30-13:30 א   מעבדה 12
506 רבין 15:30-17:30 ג   תרגול 12
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ג פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 10 13
    13:30-15:30 א   מעבדה 13
508 רבין 08:30-10:30 ד   תרגול 13
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ג פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 10 14
    13:30-15:30 א   מעבדה 14
509 רבין 08:30-10:30 ד   תרגול 14
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ג פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 10 15
    13:30-15:30 ב   מעבדה 15
          תרגול 15
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ג פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 10 16
    13:30-15:30 ב   מעבדה 16
          תרגול 16
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ג פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 10 17
    11:30-13:30 ג   מעבדה 17
          תרגול 17
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ג פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 10 18
    11:30-13:30 ג   מעבדה 18
          תרגול 18
 
1 ח.בניה 08:30-11:30 ג פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 10 19
    13:30-15:30 ג   מעבדה 19
          תרגול 19
 
        פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 20 21
    13:30-15:30 ג   מעבדה 21
          תרגול 21
 
        פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 20 22
    10:30-12:30 ד   מעבדה 22
          תרגול 22
 
        פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 20 23
    10:30-12:30 ד   מעבדה 23
          תרגול 23
 
        פרופ/ח גולדפלד יסכה הרצאה 20 24
          מעבדה 24
          תרגול 24


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 upper saddle river, n.j: prentice - hall chopra a. dynamics of structures: theory and applications to earthquake engineering 3rd. ed.
1990 john wiley and sons, inc. timoshenko, s., young, d.h., and timoshenko, s., young, d.h., and vibration problems in engineering 5ht ed.

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 05:19:07