מקצוע מידע על מקצוע : מבוא להנדסת רעידות אדמה - 014142

014142 - מבוא להנדסת רעידות אדמה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014106 מבוא לדינמיקת מיבנים   (   מקצועות קדם
  014109 סטטיקת מבנים 2 ו -    
  014123 מבני בטון 1 ו -    
  014140 מבני פלדה 1 ו -    
) 014411 הנדסת קרקע ו -    
  014106 מבוא לדינמיקת מיבנים   ( או
  014123 מבני בטון 1 ו -    
  014125 מבני פלדה 1 ו -    
  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים ו -    
) 014411 הנדסת קרקע ו -    
  014106 מבוא לדינמיקת מיבנים   ( או
  014109 סטטיקת מבנים 2 ו -    
  014123 מבני בטון 1 ו -    
  014125 מבני פלדה 1 ו -    
) 014411 הנדסת קרקע ו -    
  014106 מבוא לדינמיקת מיבנים   ( או
  014123 מבני בטון 1 ו -    
  014140 מבני פלדה 1 ו -    
  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים ו -    
) 014411 הנדסת קרקע ו -    
  014109 סטטיקת מבנים 2   ( או
  014123 מבני בטון 1 ו -    
  014140 מבני פלדה 1 ו -    
  014146 מבוא לדינמיקת מבנים ורעידות אדמה ו -    
) 014411 הנדסת קרקע ו -    
  014123 מבני בטון 1   ( או
  014143 שיטות מחשב בסטטיקת מבנים ו -    
  014146 מבוא לדינמיקת מבנים ורעידות אדמה ו -    
  014150 מבני פלדה 1 ו -    
) 014411 הנדסת קרקע ו -    
  014106 מבוא לדינמיקת מיבנים   ( או
  014109 סטטיקת מבנים 2 ו -    
  014123 מבני בטון 1 ו -    
  014150 מבני פלדה 1 ו -    
) 014411 הנדסת קרקע ו -    
 
  014110 בנית המהנדס 1       מקצועות צמודים
  014113 יסודות      
 
  014137 מבוא להנדסת רעידות אדמה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  016142 הנדסת רעידות אדמה      


מבוא לסייסמולוגיה הנדסית. שיקולים גיאוטכניים בתכן מבנים לרעידות אדמה. תגובת מבנה בן דרגת חופש אחת לרעידת בסיס (ספקטרום התגובה). אנליזה סייסמית לינארית של מבנים על מצע קשיח (אנליזה סטטית שקילה, אנליזה מודלית). התנהגות, אנליזה מקורבת ותכן של מבנים כניעים בעמיסה דינאמית (כולל אנליזת דחיפה). פילוסופית התכן הסייסמי של מבנים. היבטים תכנוניים של מבנים ברעידות אדמה. תכן עמידות מבני בטון מזוין ברעידות אדמה. תכן עמידות מבני פלדה ברעידות אדמה. תכן עמידות אלמנטים לא מבניים ברעידות אדמה. עקרונות שימוש באלמנטים סופגי אנרגיה לבידוד סייסמי של מבנים.


נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 05:08:31