מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למכניקה הנדסית ותורת החוזק - 014136

014136 - מבוא למכניקה הנדסית ותורת החוזק
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034503 תורת החוזק ת'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  014104 תורת החוזק 1       מקצועות מכילים


הערה : מיועד לסטודנטים מהנדסת הסביבה בלבד.

כוח, מומנט, שיווי משקל, סיום סטטי, קורות, מסבכים ומסגרות מישוריות, כוחות ציריים וגזירה פנימיים. מומנט פנימי מהלכי מומנטים, כוחות גזירה וצירים במבנים פשוטים. קורות ומסגרות מישוריות, הגדרת מאמץ, חוק הוק, מאמצים ועיבורים במוטות, מאמצי כפיפה וגזירה בכפיפה ופיתול, שקיעת קורות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 mc.graw hill new york e.p.beer and e.r. johnston mechanics for engineers
1978 prentice-hall london e.p.popov mechanics of materials

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:10:43