מקצוע מידע על מקצוע : תורת המבנה 2 - 014135

014135 - תורת המבנה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014134 תורת המבנה 1       מקצועות קדם
 
  205454 תכן מבנים - רכיבים משטחיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


***מיועד לארכיטקטים בלבד***. מבני מסבכים ומסגרות. עצוב צורת המבנה. נתוח מהלך הכוחות ותכן רכיבים. רכיבים לפי קו תמיכה - כבל, קשת, קמרון, טבעת. שלוב רכיבים למערכות מבנה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1981 prentical hall salvadori, m., laevy m. structural design in architecture 2 and edition
1980 prentical hall_inc. scohodek, d.l. stuctures

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:07:16