מקצוע מידע על מקצוע : מבני בטון 1 - 014123

014123 - מבני בטון 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1     3 שעות
שבועיות

  014008 מידע גרפי הנדסי   (   מקצועות קדם
  014108 סטטיקת מבנים ו -    
) 014505 חומרי בנייה ו -    
 
  014153 מבני בטון 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הערה: קביעת הציון עפ"י ציון פרויקט ובחינה סופית. סקירה תמציתית של תכונות הבטון והפלדה והשתקפותן בתכן מבנים מבטון מזוין. שיטת המצבים הגבוליים בתכן ובחישוב רכיבים מבטון מזוין. מצב גבולי של שירות. חישוב חתכים לכפיפה במצב גבולי של הרס ללא/עם כוח צירי. תקרות מקשיות מתוחות בכוון אחד. תכן רכיבי מבנה קויים - קו כח המתיחה, עיגון. תכן לגזירה ברכיבים מבטון מזוין. רדיסטריבוציה של מומנטים. מבוא לחישוב ישיר של שקיעות: מומנט הסדיקה, סקירת השיטות (מומנט אינרציה שקיל, עקמומיות שקילה).


נערך בתאריך 23/09/2021 בשעה 18:21:56