מקצוע מידע על מקצוע : סטטיקת מבנים - 014108 (Current)

014108 - סטטיקת מבנים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014104 תורת החוזק 1       מקצועות קדם


מהלכי כוחות פנימיים וקווי השפעה במבנים מסוימים סטטית. משפט בטי וחישוב הזזות אלסטיות. שיטת הגמישות. שיטת הקשיחות. קווי השפעה במבנים בלתי-מסוימים סטטית.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 21.02.2022 א
  ג 15.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ח.בניה 10:30-12:30 ג פרופ'ח אמיר עודד הרצאה 10 11
421 בורוביץ 16:30-18:30 ג מר תורג'מן רון תרגול 11
 
1 ח.בניה 10:30-12:30 ג פרופ'ח אמיר עודד הרצאה 10 12
422 בורוביץ 16:30-18:30 ג מר גבן מהדי תרגול 12
 
1 ח.בניה 10:30-12:30 ג פרופ'ח אמיר עודד הרצאה 10 13
535 בורוביץ 16:30-18:30 ג מר אברס ינאי תרגול 13
 
1 ח.בניה 10:30-12:30 ג פרופ'ח אמיר עודד הרצאה 10 14
421 בורוביץ 16:30-18:30 א מר אידלס אוהד תרגול 14
 
1 ח.בניה 10:30-12:30 ג פרופ'ח אמיר עודד הרצאה 10 15
422 בורוביץ 16:30-18:30 א מר גבן מהדי תרגול 15
 
1 ח.בניה 10:30-12:30 ג פרופ'ח אמיר עודד הרצאה 10 16
535 בורוביץ 16:30-18:30 א מר אברס ינאי תרגול 16
 
        פרופ'ח אמיר עודד הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:05:16