מקצוע מידע על מקצוע : תורת החוזק 2 - 014105

014105 - תורת החוזק 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014104 תורת החוזק 1       מקצועות קדם
 
  014145 תורת החוזק 2       מקצועות מכילים


קריסה, מציאת עומס הקריסה של עמודים, עומס הקריסה של מערכת עמודים המחוברים על-ידי קורות פירקיות. משוואת הקריסה והכפיפה של מסגרות, השפעת כפיפת הקורות על משוואת הקריסה של העמודים. קריסה גאומטרית. התנהגות קורות לחוצות צירית (קורת עמוד). אנרגיה במבנים, אנרגיה חיצונית, אנרגיה אלסטית, העמסה קוזיסטטית. עקרון שימור האנרגיה, עקרון מינימום האנרגיה, מינימום אנרגיה פוטנציאלית, משפט קסטליאנו. שיטת "ריץ". כפיפה משופעת, טרנספורמצית מומנטי אינרציה. התנהגות קורות בלתי הומוגנית, התנהגות פלסטית של חתכים ומבנים. פעולה משולבת של כח צירי ומומנט כפיפה: גרעין החתך.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:24:18