מקצוע מידע על מקצוע : תורת החוזק 1 - 014104 (Previous)

014104 - תורת החוזק 1
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014103 מבוא למכניקה הנדסית       מקצועות קדם
 
  015008 מכניקה יישומית 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  014136 מבוא למכניקה הנדסית ותורת החוזק       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מבוא. מאמץ ועיבור במשיכה ולחיצה. פיתול חתכים שונים, כפיפת קורות אלסטיות והומוגניות. גזירה בשעת כפיפה, מרכז הגזירה. טרנספורמצית המאמץ והעיבור, שקיעות בעזרת המשוואה הדיפרצניאלית של הקו האלסטי, פתרון מבנים בלתי מסוימים. מושגים ראשונים של קריסה אלסטית.


הערות
ב 1/8- וב 8/8- התרגילים יתקיימו
בבניין בורוביץ 421 ו .422-
מועדי בחינות 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
404
405
406
407
רבין
רבין
רבין
רבין
09:00-12:00 ה 21.10.2021 א
421
422
בורוביץ
בורוביץ
09:30-12:30 ו 12.11.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ח.בניה 09:30-12:30 א ד"ר קרינסקי יורי הרצאה 10 11
1 ח.בניה 09:30-12:30 ב
508 רבין 14:30-16:30 א תרגול 11
508 רבין 14:30-16:30 ב
 
1 ח.בניה 09:30-12:30 א ד"ר קרינסקי יורי הרצאה 10 12
1 ח.בניה 09:30-12:30 ב
509 רבין 14:30-16:30 א תרגול 12
509 רבין 14:30-16:30 ב
 
        ד"ר קרינסקי יורי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:24:52