מקצוע מידע על מקצוע : תורת החוזק 1 - 014104 (Previous)

014104 - תורת החוזק 1
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014103 מבוא למכניקה הנדסית       מקצועות קדם
 
  015008 מכניקה יישומית 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  014136 מבוא למכניקה הנדסית ותורת החוזק       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מבוא. מאמץ ועיבור במשיכה ולחיצה. פיתול חתכים שונים, כפיפת קורות אלסטיות והומוגניות. גזירה בשעת כפיפה, מרכז הגזירה. טרנספורמצית המאמץ והעיבור, שקיעות בעזרת המשוואה הדיפרצניאלית של הקו האלסטי, פתרון מבנים בלתי מסוימים. מושגים ראשונים של קריסה אלסטית.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
301
302
404
405
406
407
502
504
505
506
507
508
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
13:00-16:00 ד 21.07.2021 א
501
502
504
505
506
507
508
509
510
511
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
רבין
09:00-12:00 ה 21.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 08:30-11:30 ג ד"ר גריסרו יחזקאל (חז הרצאה 10 11
508 רבין 14:30-16:30 ה מר ברודזקי אור תרגול 11
 
206 רבין 08:30-11:30 ג ד"ר גריסרו יחזקאל (חז הרצאה 10 12
          תרגול 12
 
206 רבין 08:30-11:30 ג ד"ר גריסרו יחזקאל (חז הרצאה 10 13
508 רבין 16:30-18:30 א מר ברודזקי אור תרגול 13
 
206 רבין 08:30-11:30 ג ד"ר גריסרו יחזקאל (חז הרצאה 10 14
507 רבין 12:30-14:30 ב מר מלכיאל נחמן תרגול 14
 
206 רבין 08:30-11:30 ג ד"ר גריסרו יחזקאל (חז הרצאה 10 15
507 רבין 16:30-18:30 ב מר מרזוק אמיר תרגול 15
 
206 רבין 08:30-11:30 ג ד"ר גריסרו יחזקאל (חז הרצאה 10 16
507 רבין 16:30-18:30 א גב ותד עולא תרגול 16
 
        ד"ר גריסרו יחזקאל (חז הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:33:40