מקצוע מידע על מקצוע : תורת החוזק 1 - 014104

014104 - תורת החוזק 1
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014103 מבוא למכניקה הנדסית       מקצועות קדם
 
  015008 מכניקה יישומית 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  014136 מבוא למכניקה הנדסית ותורת החוזק       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מבוא. מאמץ ועיבור במשיכה ולחיצה. פיתול חתכים שונים, כפיפת קורות אלסטיות והומוגניות. גזירה בשעת כפיפה, מרכז הגזירה. טרנספורמצית המאמץ והעיבור, שקיעות בעזרת המשוואה הדיפרצניאלית של הקו האלסטי, פתרון מבנים בלתי מסוימים. מושגים ראשונים של קריסה אלסטית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:06:26