מקצוע מידע על מקצוע : מידע גרפי הנדסי - 014008 (Current)

014008 - מידע גרפי הנדסי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104908 גרפיקה הנדסית 1א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקניית הבנה ויכולת בייצוג ותקשורת מידע הנדסי בענף הבנייה באמצעים גרפיים: חיזוק הראייה המרחבית (קריאה של היטלים/חתכים/ פרטים), תקשורת מושגים באמצעות סקיצות, מידול מידע בנין ( bim ), כולל מידול d3, שימוש בכלי תכנה מתאימים.


הערות
התרגילים יתקיימו גם בחוות המחשבים:
תרגילים 13 ,11 : בורוביץ .425
תרגילים 14 ,12 : בורוביץ .424
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
501
502
503
504
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 06.07.2022 א
      א 23.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
508 רבין 08:30-10:30 ה אינגינר שחף מרדכי עודד הרצאה 10 11
422 בורוביץ 10:30-12:30 א מר ארגמן אלון דוד תרגול 11
 
508 רבין 08:30-10:30 ה אינגינר שחף מרדכי עודד הרצאה 10 12
421 בורוביץ 10:30-12:30 א מר נסים אורי תרגול 12
 
508 רבין 08:30-10:30 ה אינגינר שחף מרדכי עודד הרצאה 10 13
422 בורוביץ 12:30-14:30 ה מר נסים אורי תרגול 13
 
508 רבין 08:30-10:30 ה אינגינר שחף מרדכי עודד הרצאה 10 14
421 בורוביץ 12:30-14:30 ה מר שטרית אביחי תרגול 14
 
        אינגינר שחף מרדכי עודד הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/3202 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 wiley bisharat, k.a. construction graphics: a practical guide to interpreting working drawings
1999 thomson delmar learning koel,l. construction print reading
2004 autpdesk press wyatt, w.g. accessing autodesk architecturetal desktop 5002

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 15:51:46