מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לשיטות נומריות - 014006 (Current)

014006 - מבוא לשיטות נומריות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   (   מקצועות קדם
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
 
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות צמודים
 
  054374 אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף


פתרון מערכות משוואות לינאריות. פתרון משוואות לא לינאריות. אינטרפולציה, אינטגרציה נומרית. גזירה נומרית. פתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות, בעיות ערכים התחלתיים ותנאי שפה. התכנסות ויציבות.


הערות
התרגילים יתקיימו גם בבורוביץ .425
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 11.07.2021 א
  ג 05.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
206 רבין 10:30-12:30 ב פרופ/ח דגני אמיר הרצאה 10 11
407 רבין 16:30-18:30 א מר קבלאוי מחמוד תרגול 11
 
206 רבין 10:30-12:30 ב פרופ/ח דגני אמיר הרצאה 10 12
407 רבין 16:30-18:30 ב מר קבלאוי מחמוד תרגול 12
 
206 רבין 10:30-12:30 ב פרופ/ח דגני אמיר הרצאה 10 13
407 רבין 08:30-10:30 ג גב אליהו-יקיר יהל תרגול 13
 
206 רבין 10:30-12:30 ב פרופ/ח דגני אמיר הרצאה 10 14
407 רבין 16:30-18:30 ג מר ניר עומר תרגול 14
 
206 רבין 10:30-12:30 ב פרופ/ח דגני אמיר הרצאה 10 15
406 רבין 14:30-16:30 ד גב מנו זיו תרגול 15
 
206 רבין 10:30-12:30 ב פרופ/ח דגני אמיר הרצאה 10 16
405 רבין 14:30-16:30 ד מר צינובר חיים אביחי תרגול 16
 
206 רבין 10:30-12:30 ב פרופ/ח דגני אמיר הרצאה 10 17
406 רבין 16:30-18:30 ד מר ניר עומר תרגול 17


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 03/03/2021 בשעה 03:34:29