מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה של מבנים 1 - 012134

012134 - דינמיקה של מבנים 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  012135 דינמיקה של מבנים 2       מקצועות המשך
 
  019141 דינמיקה של מיבנים 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:39:29