הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Full Professors Machluf Marcelle
Advisor's Email machlufm@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 28
Department Biotechnology and Food Engineering
Department Web Site www.technion.ac.il/technion/food


No. Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts ResearchName
1 Michael Fliman 2016 MSc Abstracts Use of Nanoghosts as New Contrast Agents for Early detection of Cancer
2 Yael Efraim 2016 PhD
Developing and Characterizing an Injectable Platform Based on Porcine Cardiac Extracellular Matrix (pcECM) for the Treatment of Myocardial Infarction
3 Limor Kaneti 2016 PhD
Developing Cell-Derived Vesicles as a Gene Delivery Vehicle for Cancer Therapy
4 Deborah Chaimov 2015 PhD
Novel Bio-Polymeric ECM Platform for Diabetes Therapy
5 Yael Lupu 2015 PhD Abstracts Elucidating the Mechanism of Interactions of Nano-Ghosts with the Tumor Niche
6 Evelyne Bao-Vi Nguyen 2015 PhD Abstracts Engineering 3D Thick Porcine Extracellular Matrix for Cardiac Regeneration (The research and dissertation were con. at Technion and NTU Singapore)
7 Yao Wang 2015 PhD Abstracts Developing Vascularization in Cardiac Decellularized Porcine ECM Graft using Bioreactor (The research and thesis were conducted at Technion and NTU Singapore)
8 Eyal Weinstein 2014 MSc Abstracts Developing Cell-Derived Vesicles as siRNA Delivery Vehicles for Cancer
9 Naama Toledano Furman 2014 PhD Abstracts Development of Primary Cells Derived Vesicles Based Drug Delivery System Platform for Targeted Cancer Therapy
10 Tom Haber 2014 PhD Abstracts Ultrasound as a Gene Delivery Technology for Mesenchymal Stem Cell-Based Therapy
11 Udi Sarig 2012 PhD
Engineering Thick, Stem Cell-ECM Based Myocardial Constructs with In-Situ Microvasculature
12 Ariel Gilert 2012 PhD Abstracts Development and Characterization of Polymeric Micro Particles for Controlled Delivery of Short Peptides towards Specific Immune Response
13 Anna Shivinsky 2011 MSc Abstracts Tailoring PLGA Delivery Systems for Glioma Cancer Stem Cell Like Cells
14 Nitsan Dahan 2011 PhD
Developing Potent Small Caliber Xenogenic Arterial Graft Using Perfusion Bioreactor System
15 Yael Lupu 2011 MSc Abstracts Development and Characterization of a Bioactive Ceramic Scaffold Conjugated with PLAG Particles for Bone Tissue Engineering
16 Yuval Eitan 2010 PhD Abstracts Acellular Native Porcine Myocardial Extracellular Matrix as a Biomaterial Scaffold for Tissue Engineering
17 Tomer Bronshtein 2010 PhD Abstracts Co-Receptor Conjugated Liposomes: A Novel Drug-Delivery System to HIV-Infected Cells
18 Koby Gvili 2009 PhD Abstracts Development and Characterization of PLGA Particles for Gene Therapy and DNA Vaccination
19 Amit Goren 2009 PhD Abstracts Development and Optimization of Cell Encapsulation System towards Host Immune Tolerance and Tumor Therapy
20 Hilla Azulay-Debby 2008 PhD Abstracts CpG DNA Activates Developing B-lymphocytes in the Bone Marrow to Break Tolerance and to Secrete Autoantibodies
21 Limor Baruch 2008 PhD Abstracts Development and Characterization of Polymeric Systems Entrapping Genetic Engineered Cells for Antiangiogenic Cancer Therapy
22 Ofra Benny 2007 PhD Abstracts Development of Polymeric Microspheres Releasing Angiogenesis Inhibitors and Anti-cancer Drugs for the Treatment of Glioma Tumor
23 Maayan Duvshani-Eshet 2007 PhD
Ultrasound Wave for Delivery of Genes into Cells and Tissue: Therapeutic Application and Mechanistic Studies
24 Gabriel Zarbiv 2006 MSc Abstracts Tissue Engineering of Blood Vessels: Improvement of Cell Adhesion and Characterization of Polymer Immunogenicity
25 Keren David 2006 MSc Abstracts Ultrasound for the Delivery of Genes to Suspended Cells: Design and Characterization
26 Tali Kizhner 2005 PhD Abstracts Molecular and Biochemical Modifications Induced by Reducing Sugars in the Mitochondria
27 Addie Dvir 2005 MSc Abstracts Tissue Engineering of Blood Vessels Based on Acellularized Collagen Matrix
28 Nonna Dinevich 2004 MSc Abstracts Effect of medicinal plant extracts on proliferation of prostate cancer cells

Last updated on: Friday ,April 28, 2017