מקצוע מידע על מקצוע : תורת החישוביות - 236343

236343 - תורת החישוביות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות קדם
 
  046002 תכן וניתוח אלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  214912 מודלים חישוביים לפרחי הוראה      
 
  094250 מבוא לחישוביות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מכונות טורינג, מודלי חישוב שונים ושקילותם למכונות טורינג. התזה של צ'רץ. מושג המכונה האוניברסלית. בעיות בלתי כריעות. סיבוכיות זמן וסיבוכיות מקום. מושג הרדוקציה והרדוקציה הפולינומית. חסמים לחישוב דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי והקשר ביניהם. משפט קוק.
מועדי בחינות 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז סמסטר
חדר בניין הערות שעת בחינה יום תאריך מועד
403
404
405
504
505
506
507
פישבך
פישבך
פישבך
פישבך
פישבך
פישבך
פישבך
סטודנטים ששובצו בפישבך 504 יבחנו
באולמן .205+202
סטודנטים ששוצבו בפישבך 505 יבחנו
באולמן .203
09:00-12:00 ב 31.07.2017 א
3
4
5
6
7
8
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב 7 להארכת זמן.
09:00-12:00 א 15.10.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ. בן ששון אליהו הרצאה 10 11
6 טאוב 13:30-14:30 א גב פרלה סתיו תרגול 11
 
1 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ. בן ששון אליהו הרצאה 10 12
6 טאוב 14:30-15:30 ב מר ריאבצב מיכאל תרגול 12
 
1 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ. בן ששון אליהו הרצאה 10 13
9 טאוב 15:30-16:30 ג מר טלמון אוהד תרגול 13
 
1 טאוב 10:30-12:30 ג פרופ. בן ששון אליהו הרצאה 10 14
6 טאוב 09:30-10:30 ה מר קותיאל גלעד תרגול 14
 
        פרופ. בן ששון אליהו הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 25/02/2018 בשעה 05:46:38