מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים 1 - 234247 (Current)

234247 - אלגוריתמים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב   (   מקצועות קדם
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  046002 תכן וניתוח אלגוריתמים      
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  104287 אלגוריתמים קומבינטוריים      
  104291 אלגוריתמים קומבינטוריים      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
 
  214910 אלגוריתמים נבחרים בתורת הגרפים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הקורס עוסק בשיטות בסיסיות לתיכון וניתוח אלגוריתמים, כולל שיטות סריקה, אלגוריתמים חמדנים, תכנון דינמי, רדוקציות, מסלולים משפרים, אלגוריתמים הסתברותיים, ושיטות אלגבריות. בקורס מציגים אלגוריתמים יעילים לשאלות יסוד בתורת הגרפים ובתחומים אחרים. בין השאר דנים בנושאים הבאים: סריקה לרוחב, סריקה לעומק, עץ פורש מינימום, מסלולים קלים ביותר, זרימה ברשתות, חתכים, התאמת מחרוזות, בעיות גיאומטריות ואלגבריות. הקורס מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות קדם וצמודים.שימו
לב לכך שבקורס כללי רישום, המתפרסמים
באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 24.07.2018 א
  ד 03.10.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב ד"ר שורץ רועי הרצאה 10 11
    16:30-17:30 ב   תרגול 11
 
    12:30-14:30 ב ד"ר שורץ רועי הרצאה 10 12
    09:30-10:30 ג   תרגול 12
 
    12:30-14:30 ב ד"ר שורץ רועי הרצאה 10 13
    13:30-14:30 א   תרגול 13
 
    14:30-16:30 ד ד"ר שורץ רועי הרצאה 20 21
    16:30-17:30 ג   תרגול 21
 
    14:30-16:30 ד ד"ר שורץ רועי הרצאה 20 22
    09:30-10:30 ה   תרגול 22
 
    14:30-16:30 ד ד"ר שורץ רועי הרצאה 20 23
    09:30-10:30 ד   תרגול 23


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה מוציא לאור מחברים ספר
002232918 mit press thomas h. cormen introduction to algorithms.

נערך בתאריך 21/01/2018 בשעה 20:17:53