מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחשב - שפת סי - 234112 (Current)

234112 - מבוא למחשב - שפת סי
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
 
  035019 תכנות בשפת סי למכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. בדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. מדדים ליעילות האלגוריתם. בעיות במספרים ממשיים והתכנסות. בעיות במספרים שלמים. פעולות במערכים: מיון, חיפוש, מיזוג. רקורסיה אלמנטרית.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
סטודנטים הנרשמים באיחור לקורס לא
יוכלו להגיש את שעורי הבית שזמן
הגשתם חלף.
הרצאות 90+20 מתקימות באותה הכתה.
תרגילים 91+14 אוחדו.
מועדי בחינות 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
307
309
500
501
502
503
504
505
506
600
601
602
603
604
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ד 12.07.2017 א
      ה 28.09.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 11
          מעבדה 11
9 טאוב 14:30-16:30 א מר אגבאריה מוחמד תרגול 11
 
1 טאוב 12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 12
          מעבדה 12
303 אולמן 10:30-12:30 ב מר פלדמן יורי תרגול 12
 
1 טאוב 12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 13
          מעבדה 13
231 אמדו 14:30-16:30 ג מר טבאג'א עלי תרגול 13
 
1 טאוב 12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 10 14
          מעבדה 14
301 חומרים 14:30-16:30 ג מר אבו יונס איימן תרגול 14
 
1 סגו 14:30-16:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 20 21
          מעבדה 21
503 אולמן 10:30-12:30 ב גב גורן רבקה תרגול 21
 
1 סגו 14:30-16:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 20 22
          מעבדה 22
602 אולמן 10:30-12:30 ד מר גייפמן יונתן תרגול 22
 
1 סגו 14:30-16:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 20 23
          מעבדה 23
301 חומרים 14:30-16:30 ד מר חאיק רוג'ה תרגול 23
 
1 סגו 14:30-16:30 ב ד"ר נופברי ילנה הרצאה 20 24
          מעבדה 24
303 אולמן 08:30-10:30 ה מר הבר עידו תרגול 24
 
        ד"ר נופברי ילנה הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69
 
    12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 90 91
          מעבדה 91
    14:30-16:30 ג   תרגול 91


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2016 , 2016/2017 קיץ תשע"ז
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז

נערך בתאריך 27/06/2017 בשעה 04:55:07