מקצוע מידע על מקצוע : עבוד ונתוח תמונות - 046200 (Current)

046200 - עבוד ונתוח תמונות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   (   מקצועות קדם
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 104222 תורת ההסתברות ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    
 
  099798 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות       מקצועות מכילים
 
  236860 עיבוד תמונות דיגיטלי       מקצועות זהים


מבוא לראייה ולעבוד תמונות. אותות ומערכות ליניאריות בדו-מימד. דגימה ושחזור של תמונות: דגימה אחידה, תופעת הקיפול בתמונות ( aliasing ), דגימה על סריג כללי. קוונטיזציה: סקלרית, שיקולים חזותיים, קוונטיזצית צבע. שיפור תמונות: פעולות נקודה, עיצוב היסטוגרמה, סינון והחלקה, הדגשת שפות. שחזור תמונה: שחזור ml, שחזור map. התמרות דיסקרטיות בדו-מימד. ייצוג וניתוח תמונות ברזולוציה משתנה. דחיסת תמונה: מושגים בסיסיים בתורת האינפורמציה, יתירויות בתמונות, דחיסה משמרת, דחיסה לא משמרת. מבוא לראיה ממוחשבת.


הערות
סדנת רשות :
ימי ד' ,17.30-18.30 פ' 507
מועדי בחינות 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 06.07.2018 א
  ה 04.10.2018 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
504 פישבך 12:30-14:30 ב פרופ. שכנר יואב הרצאה 10 11
506 פישבך 15:30-16:30 א   תרגול 11
 
504 פישבך 12:30-14:30 ב פרופ. שכנר יואב הרצאה 10 12
403 פישבך 15:30-16:30 ב   תרגול 12
 
504 פישבך 12:30-14:30 ב פרופ. שכנר יואב הרצאה 10 13
507 פישבך 16:30-17:30 ד   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1987 addison-wesley r.c. gonzalez and p. wintz digital image processing
חובה 1989 prentice hall a.k. jain fundamentals of digital image processing

נערך בתאריך 20/02/2018 בשעה 17:36:40