מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים - 044268

044268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234112 מבוא למחשב - שפת סי     או
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'     או
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  234218 מבני נתונים 1      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
  234247 אלגוריתמים 1      
 
  018822 מבנה נתונים מרחבי למיפוי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מטרת הקורס להקנות את המושגים של מבנה נתונים מופשט, מבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות. מבני הנתונים כוללים מחסניות, תורים, דו-תורים, תורי קדימות, ערימות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. הנושאים האלגוריתמים כוללים הפרד ומשול, אלגוריתמים חמדניים, רקורסיה ורנדומיזציה. האלגוריתמים כוללים אלגוריתמי מיון, אלגוריתמי חיפוש, אלגוריתמי ערבול, אלגוריתמים בגרפים, כולל חיפושי עומק ורוחב, עצים פורשים מינימום, מציאת רכיבים קשירים ואלגוריתמים בסיסיים למציאת מסלולים קצרים. נושאי הסיבוכיות כוללים אנליזה אסימפטוטית וחסמים עליונים ותחתונים.


הערות
מתרגלים : קפלן רומן (גם אחראי) ( 2 ),
רוזנברג אוראן ( 1 ), ארבל נדב ( 1 ),
ורגפטיק שי ( 1 )
ת. בית : מחרז רועי, לוין ניר
מועדי בחינות 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז סמסטר
חדר בניין הערות שעת בחינה יום תאריך מועד
202
205
301
304
305
306
307
309
310
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
  13:00-16:00 ה 23.02.2017 א
    הבחינה תתקיים בפ' 507,506,505,504
פ' 505 להארכת זמן
11:30-14:30 ג 21.03.2017 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2016 , 2016/2017 חורף תשע"ז סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ. מוזס יורם הרצאה 10 11
405 פישבך 15:30-16:30 ב מר ורגפטיק שי תרגול 11
 
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ. מוזס יורם הרצאה 10 12
405 פישבך 11:30-12:30 ג מר קפלן רומן תרגול 12
 
165 בנ.מאייר 10:30-12:30 ב פרופ. מוזס יורם הרצאה 10 13
507 פישבך 14:30-15:30 ג מר קפלן רומן תרגול 13
 
507 פישבך 16:30-18:30 א פרופ"מ טל עדו הרצאה 20 21
506 פישבך 14:30-15:30 ב מר ארבל נדב תרגול 21
 
507 פישבך 16:30-18:30 א פרופ"מ טל עדו הרצאה 20 22
506 פישבך 14:30-15:30 ד גב רוזנברג אוראן תרגול 22
 
        פרופ. מוזס יורם הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 21/01/2018 בשעה 20:16:07