הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   קטלוג לימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

מתעניינים בלימודים »   יחידות אקדמיות, תכניות לימודים, סילבוסים ומנחים »   הנדסת תעשיה וניהול »

סילבוס מקצועות בפקולטה - הנדסת תעשיה וניהול     חיפוש מקצעות ב- Goggle


מערכת שעות ניתן בסמסטר ניקוד שם מקצוע מספר מקצוע

    3 ניהול כולל של איכות ופיריון   96110  

א    3.5 מדידות כבסיס לאיכות   96119  
מערכת שעות א    3.5 הנדסת איכות   96120  

ב    3.5 הנדסת אמינות   96121  
מערכת שעות א+ב    3.5 תיכון לייצוריות ולהרכבה   96124  
מערכת שעות א    2.5 אבטחת איכות יישומית   96125  

    3 ארגונומיה תעשייתית   96130  

    2 סיכוני פער ידע בניהול פרויקטים   96131  

ב    3.5 בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות   96208  
מערכת שעות א    3.5 יסודות בינה מלאכותית וישומיה   96210  

ב    3.5 מודלים למסחר אלקטרוני   96211  

    3 סמינר במערכות מידע   96215  

א    3 מערכות עיבוד מאורעות   96220  
מערכת שעות ב    3.5 ניהול מידע מבוזר   96224  

    2.5 חישוב תורת המשחקים וכלכלה   96226  

    3.5 מערכות מרובות סוכנים   96227  

    2.5 מערכות אילוצים   96228  

    2.5 מערכות מידע שיתופיות   96230  

ב    3 מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם   96231  

    2.5 תכן מערכות זמן אמת   96240  

ב    3.5 מערכות מידע מבוזרות   96250  
מערכת שעות א+ב    3.5 נושאים מתקדמים במערכות מידע   96260  

    2.5 נושאים נבחרים במערכות מידע   96261  
מערכת שעות א    3.5 אחזור מידע   96262  

    2.5 בחינה והערכה של מנשקי משתמש-מחשב   96263  

    2.5 תיכון ועיצוב מנשקי משתמש-מחשב   96264  
מערכת שעות א    3 אלגוריתמים בלוגיקה   96265  
מערכת שעות ב    3.5 חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות   96266  
מערכת שעות א    2.5 תהליכים אקראיים ושימושיהם   96310  

    2.5 שיטות מתקדמות בסימולציה   96320  
מערכת שעות א+ב    3.5 הנדסת מערכות שירות   96324  
מערכת שעות     3.5 מבוא לתזמון   96326  

ב    3.5 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים   96327  

ב    3.5 ניתוח החלטות כמותי   96328  
מערכת שעות א    2 קירובים באופטימיזציה קומבינטורית   96350  

א+ב    2.5 שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים   96351  

    3.5 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות   96400  

א    2.5 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות   96401  

    2.5 אבטחת איכות סטטיסטית   96410  

ב    3.5 שיטות לכריית נתונים ובינה עסקית   96411  
מערכת שעות א    3.5 סטטיסטיקה תעשייתית   96414  

    2.5 רגרסיה ותכנון ניסויים   96420  
מערכת שעות     2.5 סדרות עתיות וחיזוי   96425  

    2.5 מודלים סטטיסטיים באמינות   96430  

    2.5 מודלים לינאריים מוכללים בניתוח נתונים   96444  

    2.5 אמינות מערכות   96465  

ב    2.5 תכנון ניסויים וניתוחם   96475  

    3 כלכלה למהנדסי מערכות   96501  
מערכת שעות ב    2.5 מימון חברות   96502  
מערכת שעות א    3.5 כלכלת אי וודאות   96505  

    3.5 תאוריה מיקרו כלכלית 1   96520  

    2.5 צמיחה כלכלית   96527  

    3.5 תאוריה מיקרו כלכלית 2   96530  

    2.5 שיטות מתמטיות בכלכלה   96531  

    3.5 כלכלת עבודה   96536  
מערכת שעות     3 כלכלת מגזר השירות   96537  

    2.5 מימון ציבורי מתקדם   96552  
מערכת שעות א    2.5 כלכלת סביבה   96553  

ב    2.5 כלכלת סקטור ציבורי   96555  

א    2.5 שוקי אופציות   96556  

    2.5 כלכלת מיקום   96567  

    2.5 ניתוח עלות - תועלת   96568  
מערכת שעות א+ב    3.5 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית   96570  
מערכת שעות א+ב    2 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים   96572  
מערכת שעות ב    2.5 תורת המכרזים   96573  

    2.5 סמינר בסחר בין-לאומי   96574  
מערכת שעות א    3.5 משחקים לא-שיתופיים   96575  

ב    2 תולדות המחשבה הכלכלית   96577  

    2 נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית   96580  
מערכת שעות     2.5 נושאים נבחרים בכלכלה   96581  
מערכת שעות א+ב    3.5 נושאים מתקדמים בכלכלה   96582  
מערכת שעות א    3.5 אקונומטריקה   96586  

    3.5 אקונומטריקה פיננסית   96588  

ב    3.5 אקונומטריקה למתקדמים   96589  

    3 תאוריה מאקרו כלכלית   96590  
מערכת שעות א+ב    3.5 התנהגות ארגונית   96600  

ב    3.5 נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות   96601  

א    2.5 נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות   96602  

    2.5 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות   96609  

    3 אסטרטגית משאבי אנוש   96616  
מערכת שעות א+ב    2.5 חשיבה וקבלת החלטות   96617  
מערכת שעות א+ב    3.5 הנדסת גורמי אנוש   96620  

    2.5 הגורם האנושי בניהול איכות   96630  

    2 סדנה למיומנות בינאישית   96648  

    2.5 שיטות בחקר ארגונים ובחקר שווקים   96676  
מערכת שעות א    2.5 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים   96690  

א    3 התנסות מעשית בארגון   96700  
מערכת שעות א+ב    3.5 יזמות חברתית   96807  

    2.5 נושאים נבחרים בניהול   96808  

    3.5 נושאים מתקדמים בניהול   96809  

    3 פרוייקטים: הכנת תכנית עסקית למסחור טכנולוגי   96813  

    2.5 היבטים משפטיים ומימוניים ביזמות   96814  
מערכת שעות א+ב    3 יזמות וקנין רוחני   96815  

    2 שיווק למיזמים טכנולוגיים   96816  

ב    2 ניהול וייזום חדשנות בארגונים   96817  
מערכת שעות א+ב    3.5 מערכות ניהול קשרי לקוחות   96820  

ב    3.5 מבוא לניהול סיכונים תפעוליים   96912  

    2.5 תיכון מערכות הרכבה   97114  

    2.5 נושאים נבחרים בהנדסת תעשיה   97120  

ב    3.5 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה   97121  
מערכת שעות א    3.5 ניהול אמינות   97122  

    2 פריון ומדידתו   97129  

    3.5 מידול וניהול משאבי מערכות עסקיות   97130  

ב    3.5 תיכון ארגונומי   97131  

ב    3.5 ניהול שרשראות אספקה מתקדם   97139  

    3.5 שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים   97140  

    3.5 תפעול מערכות ייצור מתקדם   97142  
מערכת שעות א    3.5 תכנון מיקום ומערך של מתקנים   97151  

    2.5 תכנון ותכנות עבודת רובוטים   97163  

ב    3.5 למידה חישובית ואופטימזציה מקוונת   97209  

    2.5 בינה מלאכותית בסביבות מבוזרות ואי-ודאיות   97210  

ב    3.5 פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות   97211  
מערכת שעות א    3.5 עיבוד שפה טבעית   97215  
מערכת שעות     2.5 מתודולוגיות לפיתוח מערכות מידע   97230  

    3 ניתוח אירועים בהנדסת מערכות מידע   97240  

    2.5 בקרת רשתות תקשורת   97250  

    2.5 נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע   97260  

    3 אופטימיזציה 1   97311  

ב    2.5 תורת המשחקים השיתופיים   97317  

    2.5 שיטות אופטימיזציה   97324  

א    3.5 נושאים מתקדמים בחקר ביצועים   97328  

    2.5 אלגוריתמים הסתברותיים   97329  

ב    2.5 נושאים נבחרים בחקר ביצועים   97330  

    2.5 תכנות דינמי   97332  

    2.5 שיטות היוריסטיות   97333  

ב    2.5 שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים   97334  

    2 חקר ביצועים בבעיות צבאיות   97353  

    2.5 סטטיסטיקה אי פרמטרית   97449  

    3.5 ניתוח רב משתני   97465  

ב    2 מודלים של זמן רציף במימון   97510  

ב    2 ניהול סיכוני ריבית   97520  

ב    3 בחירת עובדים והשמתם   97616  

    3 מערכת אדם-מכונה: תצוגות ובקרות   97638  

    2.5 אירגונים ויזמות   97657  

    2 הדרכה ופיתוח משאבי אנוש   97659  
מערכת שעות ב    3.5 עקרונות השיווק   97800  

    3 מחקר בהנדסת תעשיה   98113  

שנתי    5 סמינר מתקדם בהנדסת תעשיה וניהול   98120  

    3 ניהול פרויקטים להנדסת מערכות   98123  

    2 ניהול תהליך החדשנות   98127  

    .5 סמינר שטח בהנדסת תעשייה   98130  

    2 הבסיס הביומכני במערכות אדם-מכונה   98142  

ב    2.5 הגורם האנושי במערכות הנדסיות   98148  

    2 גישות קיברנטיות למערכות ייצור   98168  

ב    2 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה   98192  

    2 מבוא לעיבוד נתונים מינהלי למינהל עסקים   98210  

    2.5 יסודות תיאורטיים של מערכות מידע   98212  

א    2 סמינר מוסמכים במערכות מידע   98223  

    3 חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות   98310  

א    3.5 אופטמיזציה 1   98311  

ב    3 אופטמיזציה 2   98312  

א    2.5 ניתוח ותכנון מערכות 1   98313  

    3 ניתוח ותכנון מערכות 2   98314  

    2.5 סמינר במערכות שרות סטוכסטיות   98324  

א    3.5 תכנות לינארי וקומבינטורי   98331  

    2 אופטמיזציה מתקדמת   98333  

    2 סמינר באופטימיזציה   98343  

שנתי    .5 סמינר תזה   98361  

א+ב    0 סמינר משתלמים 1   98409  

א+ב    .5 סמינר משתלמים   98410  

ב    3.5 תהליכים סטוכסטיים   98413  

ב    3 תיאוריה סטטיסטית   98414  

    3 תורת ההסתברות   98416  

    3.5 סטטיסטיקה יישומית   98417  

א    3.5 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים   98418  

    2 סמינר בסדרות עתיות   98425  

ב    2 סמינר בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים   98435  

    3 נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית   98436  

    3 סטטיסטי הסדר   98444  

    2 סמינר בספרות המקצועית של סטטיסטיקה   98454  

    2 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2   98455  

ב    3.5 רגרסיה   98459  

א    3.5 יישומי ניתוח רב-משתני   98460  

    3.5 תאוריה מיקרו כלכלית 1   98501  

    2 תורת המשחקים   98506  

    2 סמינר מחקר בכלכלה   98510  

    3 תאוריה מקרו כלכלית   98511  

    2 תורת המכרזים   98517  

    2 כלכלת משאבי אנוש   98541  

    2 כלכלת אינפורמציה   98555  

    2 ניתוח תיקי השקעות   98562  

    2 הכלכלה של שוק ההון   98563  

    2 תאורית מימון   98564  

    3 סמינר מתקדם בכלכלה 1   98568  

    3 סמינר מתקדם בכלכלה 2   98569  

א    2 נושאים נבחרים בכלכלה 1   98571  

    3 נושאים נבחרים בכלכלה 2   98572  

    2 נושאים מתקדמים בתורת המימון   98573  

    3.5 אקונומטריקה למתקדמים   98581  

א    2.5 איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות   98603  

    3 הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות   98610  

    2 ניהול עובדים - עקרונות נוהלים ביצוע   98614  

    2 משפט העבודה   98615  

    2 ניהול עובדי-ידע   98616  

א    2 ארגונים מורכבים 1   98617  

    2 נושאים בארגונים מורכבים   98618  

    2.5 הגירה וניידות עובדים   98619  

    2.5 כח העבודה: הבטים חברתיים ודמוגרפיים   98622  

    2 הנחיית קבוצות   98624  

    2 פיתוח קריירות בארגונים   98652  

    2.5 תהליכים דמוגרפיים של שוקי העבודה הפנימיים בארגונים   98658  

    2 רגשות בארגונים   98660  

א    2 ייעוץ ואבחון ארגוני   98662  

    2 יחסי עבודה וניהול כח-אדם למינהל עסקים   98692  

ב    2.5 מטה קוגניציה   98694  

    2 נושאים בטכנולוגיות בתקשורת למנהלים   98701  

    1.5 ניהול ידע ארגוני   98708  

א    1.5 נהול בינתרבותי   98709  

ב    2 ניהול התפעול   98710  

    1.5 נהול התפעול בסביבה בינלאומית   98711  

א    2 ניהול פרוייקטים   98712  

    1.5 ניהול מרובה פרויקטים   98713  

ב+ג    2 ניהול שרשראות אספקה   98715  

    1.5 ניהול התפעול ושרשרות האספקה   98716  

    1.5 ניהול טכנולוגי   98717  

א    1.5 ניהול פרוייקטים   98718  

א    1.5 ניהול משאבי אנוש   98719  

א+ב    2 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע   98720  

א    2 עסקים אלקטרונים   98721  

    2 נושאים נבחרים בניהול מערכות מידע למנהלים   98722  

ב    2 קניין רוחני - ההגנה המשפטית על משאבי ידע   98724  

    1 מסחר אלקטרוני מתקדם   98726  

    1.5 יזמות לחברות אינטרנט   98727  

    1.5 שוק ההון   98728  

א    1.5 אסטרטגית התאגיד   98729  

א    2 שיטות כמותיות למנהלים   98730  

    1 שיטות כמותיות 2   98731  

א+ב    1.5 ממשל ואתיקה עסקית   98732  

    1.5 הערכת שווי ומימון מיזמים חדשים   98733  

א+ב    1.5 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע   98734  

    3 ייעוץ ביזמות - מסחור   98735  

א    2 אסטרטגית התאגיד   98736  

ב    1.5 אסטרטגיה תחרותית   98737  

    2 סטטיסטיקה ושיטות כמותיות   98739  

א    2 סטטיסטיקה למנהלים   98740  

    1 מערכות ניהול בסין   98741  

אחת לשנה    1 שיטות סטטיסטיות לחיזוי עיסקי   98742  

א    1.5 אסטרטגיה שיתופית   98743  

אחת לשנה    1.5 נהול חדשנות   98744  

א+ב    1 סמינר במינהל עסקים   98745  

ב    1.5 מנהיגות   98746  

ב    1.5 קניין רוחני - ההגנה המשפטית על משאבי ידע   98747  

ב    2 נושאים נבחרים במנהל עסקים   98749  

א+ב    2 כלכלה ניהולית   98750  

    1.5 מאקרו - כלכלה למנהלים   98751  

    2 מבוא לניהול פיננסי   98752  

א    2 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים   98753  

ב    1.5 התנהגות צרכנים   98758  

א    2 התנהגות אירגונית למנהל עסקים   98760  

    1 מבנים ותהליכים ארגוניים   98761  

    2 ניהול משאבי אנוש   98762  

א    2 נהול בינתרבותי   98763  

    1.5 ניהול שינויים ארגוניים   98764  

    1 ניהול צוותי מחקר ופיתוח   98766  

    2 ניהול תגמולים   98767  

    2 מימון מיזמים טכנולוגיים   98770  

ב    2 שוק ההון והשקעות   98771  

ב    2 מימון חברות   98772  

    2 מימון בינלאומי   98773  

    1.5 סמינר בהערכת חברות   98774  

    1 מבוא לדיני מיסים   98775  

    1 אירועים בחשבונאות פיננסית וניהולית   98777  

    2 מבוא לשוקי נגזרים פיננסיים   98778  

    1 מיסוי בינלאומי   98779  

ב    2 חשבונאות פיננסית וניהולית   98780  

    1.5 תמחיר וחשבונאות ניהולית   98781  

ב    2 אסטרטגיה תחרותית   98782  

ב+ג    2 ניהול השיווק   98783  

    2 אסטרטגית שיווק   98784  

א+ב    2 דוחות כספיים - ניתוח ודיווח   98785  

    1.5 ניתוח דו"חות כספיים   98786  

    1.5 היבטים משפטיים בניהול חברות טכנולוגי   98787  

א    2 יזמות ופיתוח עסקי   98788  

    1 שיווק מוצרים עתירי ידע   98789  

    2 היבטים שיווקים בפיתוח מוצרים חדשים   98790  

    1.5 יזמות ותכנון עיסקי 2   98791  

א    2 ניהול מודיעין תחרותי   98792  

א    2 נושאים נבחרים במימון   98793  

א    2 מנהיגות עיסקית אסטרטגית בישראל   98795  

    1.5 פיתוח מוצר חדש   98796  

    1.5 ניתוח שוק   98797  

ב+ג    1.5 ניהול השיווק   98798  

א    1.5 יזמות   98799  

    1.5 ניהול בינלאומי   98800  

    3 ייעוץ ביזמות - תוכנית עסקית   98801  

א    1.5 יזמות ופיתוח עסקי   98802  

    2 אסטרטגיה עסקית   98852  

    2.5 הבדלי תרבות בהתנהגות ארגונית   98870  

    2.5 תהליכים ארגוניים ובטיחות   99002  

    2 מבוא לניהול מערכות בטיחות ובריאות   99005  

    2 טכניקות וכלים לא כמותיים לאיתור והערכת סיכונים   99006  

א    2 סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי   99601  

    2 הנעה ופריון בעבודה   99609  

    2 השפעת לחץ על יעילות ביצוע   99611  

    6 פרויקט בניהול משאבי אנוש   99612  

    2 סמינר בדינמיקה קבוצתית   99621  

    2 סמינר מחקר אישי   99624  

    2 תהליך קשב הערכת מגבלותיו של מפעיל   99627  

ב    2 אישיות והתנהגות ארגונית   99628  

ב    2 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית   99629  

א    2 שיטות אימון לכשרים פסיכומוטוריים   99631  

א+ב    .5 סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול   99635  

    2.5 סדנה בנושאי התנהגות ומנהיגות   99694  

ב+ג    2 סדנה בתקשורת עיסקית   99720  

א    6 פרויקט התמחות ביזמות   99739  

    1 יזמות גלובלית   99740  

א    2 מחקרי שיווק   99741  

ב    2 ניהול קשרי לקוחות   99742  

    2 סוגיות נבחרות בשיווק   99743  

ב    2 התנהגות צרכנים   99744  

אחת לשנה    2 נושאים נבחרים ביזמות   99745  

ב    2 נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי   99746  

    1 שיווק באינטרנט   99747  

א    1 עיצוב העדפות צרכנים   99748  

א    2 אסטרטגיה שיתופית   99749  

    2 סדנה בחדשנות עסקית   99750  

    1.5 סוגיות בשליטת חברות   99756  

א    1.5 יזמות חברתית   99758  

א+ב+ג    2 סדנה במשא ומתן   99760  

    2 הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים   99761  

    1 יישומים ארגוניים של תורת משחקים   99762  

אחת לשנה    2 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית   99765  

ב    2 מנהיגות ותהליכים קבוצתיים   99766  

    3 סמינר בפיתוח מיומנויות ניהול   99767  

א+ב    5 פרויקט אסטרטגי גלובלי - יישום כלי ניהול   99768  

ב    2 עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים   99769  

אחת לשנה    1.5 חשבונאות בינלאומית   99770  

    1 נושאים בחשבונאות בחברות עתירות טכנולוגיה   99771  

    2 נושאים נבחרים בחשבונאות   99772  

    1.5 שוקי אופציות   99773  

    1.5 נגזרי ריבית   99774  

א    5 פרויקט בניהול   99775  

ב    5 פרויקט אסטרטגי גלובאלי - שיווק   99776  

א    5 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה   99777  

א    2 ניהול סיכוני ריבית   99778  

    3 משחק מנהלים   99780  

    1 ניהול של העברת טכנולוגיה בינלאומית   99781  

    2 אסטרטגיה לחברות רב-לאומיות   99782  

    1.5 שיווק בינלאומי   99783  

    2 אתיקה עסקית   99784  

    1.5 ניהול פרסום וקידום מכירות   99786  

    1 נושאים נבחרים בשיווק 1   99787  

    1.5 שיווק מוצרים עתירי-ידע   99789  

ב    2 ניהול מחקר ופיתוח   99790  

אחת לשנה    2 נהול תהליך החדשנות   99792  

    1.5 מדיניות מוצרים   99795  

    1.5 מדיניות מחירים   99796  

    1 נושאים נבחרים במנהל עסקים 1   99797  

    1 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות   99798  

ב    2 נושאים נבחרים בניהול תעשיתי   99852  

א    2 נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2   99853  

א    2 נושאים נבחרים בחשבונאות   99854  

ב    2 פיתוח עסקי וצמיחת חברות הי-טק   99856  

א    2 נושאים נבחרים בשיווק   99859  

ב    2 ניהול בכלכלה הגלובלית   99860  

ב    1.5 ניהול השירות   99861  

ב    2 משפט עיסקי   99862  

‏יום רביעי ‏05 ‏אוגוסט ‏2015,הדף עודכן לאחרונה ביום רביעי