הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   קטלוג לימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

מתעניינים בלימודים »   יחידות אקדמיות, תכניות לימודים, סילבוסים ומנחים »   הנדסת תעשיה וניהול »

סילבוס מקצועות בפקולטה - הנדסת תעשיה וניהול     חיפוש מקצעות ב- Goggle


מערכת שעות ניתן בסמסטר ניקוד שם מקצוע מספר מקצוע

    3 ניהול כולל של איכות ופיריון   96110  

א    3.5 מדידות כבסיס לאיכות   96119  

א    3.5 הנדסת איכות   96120  
מערכת שעות ב    3.5 הנדסת אמינות   96121  
מערכת שעות א+ב    3.5 תיכון לייצוריות ולהרכבה   96124  

א    2.5 אבטחת איכות יישומית   96125  

    3 ארגונומיה תעשייתית   96130  

    2 סיכוני פער ידע בניהול פרויקטים   96131  
מערכת שעות ב    3.5 בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות   96208  

א    3.5 יסודות בינה מלאכותית וישומיה   96210  
מערכת שעות ב    3.5 מודלים למסחר אלקטרוני   96211  

    3 סמינר במערכות מידע   96215  

א    3 מערכות עיבוד מאורעות   96220  
מערכת שעות ב    3.5 ניהול מידע מבוזר   96224  

    2.5 חישוב תורת המשחקים וכלכלה   96226  

    3.5 מערכות מרובות סוכנים   96227  

    2.5 מערכות אילוצים   96228  

    2.5 מערכות מידע שיתופיות   96230  
מערכת שעות ב    3 מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם   96231  

    2.5 תכן מערכות זמן אמת   96240  
מערכת שעות ב    3.5 מערכות מידע מבוזרות   96250  
מערכת שעות א+ב    3.5 נושאים מתקדמים במערכות מידע   96260  

    2.5 נושאים נבחרים במערכות מידע   96261  

א    3.5 אחזור מידע   96262  

    2.5 בחינה והערכה של מנשקי משתמש-מחשב   96263  

    2.5 תיכון ועיצוב מנשקי משתמש-מחשב   96264  

א    3 אלגוריתמים בלוגיקה   96265  
מערכת שעות ב    3.5 חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות   96266  

א    2.5 תהליכים אקראיים ושימושיהם   96310  

    2.5 שיטות מתקדמות בסימולציה   96320  
מערכת שעות א+ב    3.5 הנדסת מערכות שירות   96324  

    3.5 מבוא לתזמון   96326  
מערכת שעות ב    3.5 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים   96327  

ב    3.5 ניתוח החלטות כמותי   96328  

א    2 קירובים באופטימיזציה קומבינטורית   96350  

א+ב    2.5 שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים   96351  

    3.5 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות   96400  
מערכת שעות א    2.5 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות   96401  

    2.5 אבטחת איכות סטטיסטית   96410  
מערכת שעות ב    3.5 שיטות לכריית נתונים ובינה עסקית   96411  

א    3.5 סטטיסטיקה תעשייתית   96414  

    2.5 רגרסיה ותכנון ניסויים   96420  

    2.5 סדרות עתיות וחיזוי   96425  

    2.5 מודלים סטטיסטיים באמינות   96430  

    2.5 מודלים לינאריים מוכללים בניתוח נתונים   96444  

    2.5 אמינות מערכות   96465  
מערכת שעות ב    2.5 תכנון ניסויים וניתוחם   96475  

    3 כלכלה למהנדסי מערכות   96501  
מערכת שעות ב    2.5 מימון חברות   96502  

א    3.5 כלכלת אי וודאות   96505  

    3.5 תאוריה מיקרו כלכלית 1   96520  

    2.5 צמיחה כלכלית   96527  

    3.5 תאוריה מיקרו כלכלית 2   96530  

    2.5 שיטות מתמטיות בכלכלה   96531  

    3.5 כלכלת עבודה   96536  

    3 כלכלת מגזר השירות   96537  

    2.5 מימון ציבורי מתקדם   96552  
מערכת שעות א    2.5 כלכלת סביבה   96553  
מערכת שעות ב    2.5 כלכלת סקטור ציבורי   96555  

א    2.5 שוקי אופציות   96556  

    2.5 כלכלת מיקום   96567  

    2.5 ניתוח עלות - תועלת   96568  
מערכת שעות א+ב    3.5 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית   96570  
מערכת שעות א+ב    2 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים   96572  
מערכת שעות ב    2.5 תורת המכרזים   96573  

    2.5 סמינר בסחר בין-לאומי   96574  

א    3.5 משחקים לא-שיתופיים   96575  
מערכת שעות ב    2 תולדות המחשבה הכלכלית   96577  

    2 נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית   96580  

    2.5 נושאים נבחרים בכלכלה   96581  
מערכת שעות א+ב    3.5 נושאים מתקדמים בכלכלה   96582  

א    3.5 אקונומטריקה   96586  

    3.5 אקונומטריקה פיננסית   96588  
מערכת שעות ב    3.5 אקונומטריקה למתקדמים   96589  

    3 תאוריה מאקרו כלכלית   96590  
מערכת שעות א+ב    3.5 התנהגות ארגונית   96600  

ב    3.5 נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות   96601  
מערכת שעות א    2.5 נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות   96602  
מערכת שעות     2.5 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות   96609  

    3 אסטרטגית משאבי אנוש   96616  
מערכת שעות א+ב    2.5 חשיבה וקבלת החלטות   96617  
מערכת שעות א+ב    3.5 הנדסת גורמי אנוש   96620  

    2.5 הגורם האנושי בניהול איכות   96630  

    2 סדנה למיומנות בינאישית   96648  

    2.5 שיטות בחקר ארגונים ובחקר שווקים   96676  

א    2.5 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים   96690  

א+ב    3 התנסות מעשית בארגון   96700  
מערכת שעות א+ב    3.5 יזמות חברתית   96807  

    2.5 נושאים נבחרים בניהול   96808  

    3.5 נושאים מתקדמים בניהול   96809  

    3 פרוייקטים: הכנת תכנית עסקית למסחור טכנולוגי   96813  

    2.5 היבטים משפטיים ומימוניים ביזמות   96814  
מערכת שעות א+ב    3 יזמות וקנין רוחני   96815  

    2 שיווק למיזמים טכנולוגיים   96816  
מערכת שעות ב    2 ניהול וייזום חדשנות בארגונים   96817  
מערכת שעות א+ב    3.5 מערכות ניהול קשרי לקוחות   96820  
מערכת שעות ב    3.5 מבוא לניהול סיכונים תפעוליים   96912  

    2.5 תיכון מערכות הרכבה   97114  

    2.5 נושאים נבחרים בהנדסת תעשיה   97120  
מערכת שעות ב    3.5 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה   97121  

א    3.5 ניהול אמינות   97122  

    2 פריון ומדידתו   97129  

    3.5 מידול וניהול משאבי מערכות עסקיות   97130  

ב    3.5 תיכון ארגונומי   97131  
מערכת שעות ב    3.5 ניהול שרשראות אספקה מתקדם   97139  

    3.5 שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים   97140  

    3.5 תפעול מערכות ייצור מתקדם   97142  

א    3.5 תכנון מיקום ומערך של מתקנים   97151  

    2.5 תכנון ותכנות עבודת רובוטים   97163  
מערכת שעות ב    3.5 למידה חישובית ואופטימזציה מקוונת   97209  

    2.5 בינה מלאכותית בסביבות מבוזרות ואי-ודאיות   97210  
מערכת שעות ב    3.5 פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות   97211  

א    3.5 עיבוד שפה טבעית   97215  

    2.5 מתודולוגיות לפיתוח מערכות מידע   97230  

    3 ניתוח אירועים בהנדסת מערכות מידע   97240  

    2.5 בקרת רשתות תקשורת   97250  

    2.5 נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע   97260  

    3 אופטימיזציה 1   97311  
מערכת שעות ב    2.5 תורת המשחקים השיתופיים   97317  

    2.5 שיטות אופטימיזציה   97324  

א    3.5 נושאים מתקדמים בחקר ביצועים   97328  

    2.5 אלגוריתמים הסתברותיים   97329  
מערכת שעות ב    2.5 נושאים נבחרים בחקר ביצועים   97330  

    2.5 תכנות דינמי   97332  

    2.5 שיטות היוריסטיות   97333  
מערכת שעות ב    2.5 שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים   97334  

    2 חקר ביצועים בבעיות צבאיות   97353  

    2.5 סטטיסטיקה אי פרמטרית   97449  

    3.5 ניתוח רב משתני   97465  
מערכת שעות ב    2 מודלים של זמן רציף במימון   97510  
מערכת שעות ב    2 ניהול סיכוני ריבית   97520  
מערכת שעות ב    3 בחירת עובדים והשמתם   97616  

    3 מערכת אדם-מכונה: תצוגות ובקרות   97638  

    2.5 אירגונים ויזמות   97657  

    2 הדרכה ופיתוח משאבי אנוש   97659  
מערכת שעות ב    3.5 עקרונות השיווק   97800  

    3 מחקר בהנדסת תעשיה   98113  

שנתי    5 סמינר מתקדם בהנדסת תעשיה וניהול   98120  

    3 ניהול פרויקטים להנדסת מערכות   98123  

    2 ניהול תהליך החדשנות   98127  

    .5 סמינר שטח בהנדסת תעשייה   98130  

    2 הבסיס הביומכני במערכות אדם-מכונה   98142  

ב    2.5 הגורם האנושי במערכות הנדסיות   98148  

    2 גישות קיברנטיות למערכות ייצור   98168  

ב    2 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה   98192  

    2 מבוא לעיבוד נתונים מינהלי למינהל עסקים   98210  

    2.5 יסודות תיאורטיים של מערכות מידע   98212  

א    2 סמינר מוסמכים במערכות מידע   98223  

    3 חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות   98310  

א    3.5 אופטמיזציה 1   98311  

ב    3 אופטמיזציה 2   98312  

א    2.5 ניתוח ותכנון מערכות 1   98313  

    3 ניתוח ותכנון מערכות 2   98314  

    2.5 סמינר במערכות שרות סטוכסטיות   98324  

א    3.5 תכנות לינארי וקומבינטורי   98331  

    2 אופטמיזציה מתקדמת   98333  

    2 סמינר באופטימיזציה   98343  

שנתי    .5 סמינר תזה   98361  

א+ב    0 סמינר משתלמים 1   98409  

א+ב    .5 סמינר משתלמים   98410  

ב    3.5 תהליכים סטוכסטיים   98413  

ב    3 תיאוריה סטטיסטית   98414  

    3 תורת ההסתברות   98416  

    3.5 סטטיסטיקה יישומית   98417  

א    3.5 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים   98418  

    2 סמינר בסדרות עתיות   98425  

ב    2 סמינר בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים   98435  

    3 נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית   98436  

    3 סטטיסטי הסדר   98444  

    2 סמינר בספרות המקצועית של סטטיסטיקה   98454  

    2 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2   98455  

ב    3.5 רגרסיה   98459  

א    3.5 יישומי ניתוח רב-משתני   98460  

    3.5 תאוריה מיקרו כלכלית 1   98501  

    2 תורת המשחקים   98506  

    2 סמינר מחקר בכלכלה   98510  

    3 תאוריה מקרו כלכלית   98511  

ב    3 תאוריה מקרו-כלכלית 2   98512  

    2 תורת המכרזים   98517  

    2 כלכלת משאבי אנוש   98541  

    2 כלכלת אינפורמציה   98555  

    2 ניתוח תיקי השקעות   98562  

    2 הכלכלה של שוק ההון   98563  

    2 תאורית מימון   98564  

    3 סמינר מתקדם בכלכלה 1   98568  

    3 סמינר מתקדם בכלכלה 2   98569  

א    2 נושאים נבחרים בכלכלה 1   98571  

    3 נושאים נבחרים בכלכלה 2   98572  

    2 נושאים מתקדמים בתורת המימון   98573  

    3.5 אקונומטריקה למתקדמים   98581  

א    2.5 איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות   98603  

    3 הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות   98610  

    2 ניהול עובדים - עקרונות נוהלים ביצוע   98614  

    2 משפט העבודה   98615  

    2 ניהול עובדי-ידע   98616  

א    2 ארגונים מורכבים 1   98617  

    2 נושאים בארגונים מורכבים   98618  

    2.5 הגירה וניידות עובדים   98619  

    2.5 כח העבודה: הבטים חברתיים ודמוגרפיים   98622  

    2 הנחיית קבוצות   98624  

    2 פיתוח קריירות בארגונים   98652  

    2.5 תהליכים דמוגרפיים של שוקי העבודה הפנימיים בארגונים   98658  

    2 רגשות בארגונים   98660  

א    2 ייעוץ ואבחון ארגוני   98662  

    2 יחסי עבודה וניהול כח-אדם למינהל עסקים   98692  

ב    2.5 מטה קוגניציה   98694  

    2 נושאים בטכנולוגיות בתקשורת למנהלים   98701  

    1.5 ניהול ידע ארגוני   98708  

א    1.5 נהול בינתרבותי   98709  

ב    2 ניהול התפעול   98710  

    1.5 נהול התפעול בסביבה בינלאומית   98711  

א    2 ניהול פרוייקטים   98712  

    1.5 ניהול מרובה פרויקטים   98713  

ב+ג    2 ניהול שרשראות אספקה   98715  

    1.5 ניהול התפעול ושרשרות האספקה   98716  

    1.5 ניהול טכנולוגי   98717  

א    1.5 ניהול פרוייקטים   98718  

א    1.5 ניהול משאבי אנוש   98719  

א+ב    2 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע   98720  

א    2 עסקים אלקטרונים   98721  

    2 נושאים נבחרים בניהול מערכות מידע למנהלים   98722  

ב    2 קניין רוחני - ההגנה המשפטית על משאבי ידע   98724  

    1 מסחר אלקטרוני מתקדם   98726  

    1.5 יזמות לחברות אינטרנט   98727  

    1.5 שוק ההון   98728  

א    1.5 אסטרטגית התאגיד   98729  

א    2 שיטות כמותיות למנהלים   98730  

    1 שיטות כמותיות 2   98731  

א+ב    1.5 ממשל ואתיקה עסקית   98732  

    1.5 הערכת שווי ומימון מיזמים חדשים   98733  

א+ב    1.5 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע   98734  

    3 ייעוץ ביזמות - מסחור   98735  

א    2 אסטרטגית התאגיד   98736  

ב    1.5 אסטרטגיה תחרותית   98737  

    2 סטטיסטיקה ושיטות כמותיות   98739  

א    2 סטטיסטיקה למנהלים   98740  

    1 מערכות ניהול בסין   98741  

אחת לשנה    1 שיטות סטטיסטיות לחיזוי עיסקי   98742  

א    1.5 אסטרטגיה שיתופית   98743  

אחת לשנה    1.5 נהול חדשנות   98744  

א+ב    1 סמינר במינהל עסקים   98745  

ב    1.5 מנהיגות   98746  

ב    1.5 קניין רוחני - ההגנה המשפטית על משאבי ידע   98747  

ב    2 נושאים נבחרים במנהל עסקים   98749  

א+ב    2 כלכלה ניהולית   98750  

    1.5 מאקרו - כלכלה למנהלים   98751  

    2 מבוא לניהול פיננסי   98752  

א    2 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים   98753  

ב    1.5 התנהגות צרכנים   98758  

א    2 התנהגות אירגונית למנהל עסקים   98760  

    1 מבנים ותהליכים ארגוניים   98761  

    2 ניהול משאבי אנוש   98762  

א    2 נהול בינתרבותי   98763  

    1.5 ניהול שינויים ארגוניים   98764  

    1 ניהול צוותי מחקר ופיתוח   98766  

    2 ניהול תגמולים   98767  

    2 מימון מיזמים טכנולוגיים   98770  

ב    2 שוק ההון והשקעות   98771  

ב    2 מימון חברות   98772  

    2 מימון בינלאומי   98773  

    1.5 סמינר בהערכת חברות   98774  

    1 מבוא לדיני מיסים   98775  

    1 אירועים בחשבונאות פיננסית וניהולית   98777  

    2 מבוא לשוקי נגזרים פיננסיים   98778  

    1 מיסוי בינלאומי   98779  

ב    2 חשבונאות פיננסית וניהולית   98780  

    1.5 תמחיר וחשבונאות ניהולית   98781  

ב    2 אסטרטגיה תחרותית   98782  

ב+ג    2 ניהול השיווק   98783  

    2 אסטרטגית שיווק   98784  

א+ב    2 דוחות כספיים - ניתוח ודיווח   98785  

    1.5 ניתוח דו"חות כספיים   98786  

    1.5 היבטים משפטיים בניהול חברות טכנולוגי   98787  

א    2 יזמות ופיתוח עסקי   98788  

    1 שיווק מוצרים עתירי ידע   98789  

    2 היבטים שיווקים בפיתוח מוצרים חדשים   98790  

    1.5 יזמות ותכנון עיסקי 2   98791  

א    2 ניהול מודיעין תחרותי   98792  

א    2 נושאים נבחרים במימון   98793  

א    2 מנהיגות עיסקית אסטרטגית בישראל   98795  

    1.5 פיתוח מוצר חדש   98796  

    1.5 ניתוח שוק   98797  

ב+ג    1.5 ניהול השיווק   98798  

א    1.5 יזמות   98799  

    1.5 ניהול בינלאומי   98800  

    3 ייעוץ ביזמות - תוכנית עסקית   98801  

א    1.5 יזמות ופיתוח עסקי   98802  

    2 אסטרטגיה עסקית   98852  

    2.5 הבדלי תרבות בהתנהגות ארגונית   98870  

    2.5 תהליכים ארגוניים ובטיחות   99002  

    2 מבוא לניהול מערכות בטיחות ובריאות   99005  

    2 טכניקות וכלים לא כמותיים לאיתור והערכת סיכונים   99006  

א    2 סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי   99601  

    2 הנעה ופריון בעבודה   99609  

    2 השפעת לחץ על יעילות ביצוע   99611  

    6 פרויקט בניהול משאבי אנוש   99612  

    2 סמינר בדינמיקה קבוצתית   99621  

    2 סמינר מחקר אישי   99624  

    2 תהליך קשב הערכת מגבלותיו של מפעיל   99627  

ב    2 אישיות והתנהגות ארגונית   99628  

ב    2 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית   99629  

א    2 שיטות אימון לכשרים פסיכומוטוריים   99631  

א+ב    .5 סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול   99635  

    2.5 סדנה בנושאי התנהגות ומנהיגות   99694  

ב+ג    2 סדנה בתקשורת עיסקית   99720  

א    6 פרויקט התמחות ביזמות   99739  

    1 יזמות גלובלית   99740  

א    2 מחקרי שיווק   99741  

ב    2 ניהול קשרי לקוחות   99742  

    2 סוגיות נבחרות בשיווק   99743  

ב    2 התנהגות צרכנים   99744  

אחת לשנה    2 נושאים נבחרים ביזמות   99745  

ב    2 נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי   99746  

    1 שיווק באינטרנט   99747  

א    1 עיצוב העדפות צרכנים   99748  

א    2 אסטרטגיה שיתופית   99749  

    2 סדנה בחדשנות עסקית   99750  

    1.5 סוגיות בשליטת חברות   99756  

א    1.5 יזמות חברתית   99758  

א+ב+ג    2 סדנה במשא ומתן   99760  

    1 הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים   99761  

    1 יישומים ארגוניים של תורת משחקים   99762  

אחת לשנה    2 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית   99765  

ב    2 מנהיגות ותהליכים קבוצתיים   99766  

    3 סמינר בפיתוח מיומנויות ניהול   99767  

א+ב    5 פרויקט אסטרטגי גלובלי - יישום כלי ניהול   99768  

ב    2 עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים   99769  

אחת לשנה    1.5 חשבונאות בינלאומית   99770  

    1 נושאים בחשבונאות בחברות עתירות טכנולוגיה   99771  

    2 נושאים נבחרים בחשבונאות   99772  

    1.5 שוקי אופציות   99773  

    1.5 נגזרי ריבית   99774  

א    5 פרויקט בניהול   99775  

ב    5 פרויקט אסטרטגי גלובאלי - שיווק   99776  

א    5 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה   99777  

א    2 ניהול סיכוני ריבית   99778  

    3 משחק מנהלים   99780  

    1 ניהול של העברת טכנולוגיה בינלאומית   99781  

    2 אסטרטגיה לחברות רב-לאומיות   99782  

    1.5 שיווק בינלאומי   99783  

    2 אתיקה עסקית   99784  

    1.5 ניהול פרסום וקידום מכירות   99786  

    1 נושאים נבחרים בשיווק 1   99787  

    1.5 שיווק מוצרים עתירי-ידע   99789  

ב    2 ניהול מחקר ופיתוח   99790  

אחת לשנה    2 נהול תהליך החדשנות   99792  

    1.5 מדיניות מוצרים   99795  

    1.5 מדיניות מחירים   99796  

    1 נושאים נבחרים במנהל עסקים 1   99797  

    1 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות   99798  

ב    2 נושאים נבחרים בניהול תעשיתי   99852  

א    2 נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2   99853  

א    2 נושאים נבחרים בחשבונאות   99854  

ב    2 פיתוח עסקי וצמיחת חברות הי-טק   99856  

א    2 נושאים נבחרים בשיווק   99859  

ב    2 ניהול בכלכלה הגלובלית   99860  

ב    1.5 ניהול השירות   99861  

ב    2 משפט עיסקי   99862  

‏יום שישי ‏03 ‏יולי ‏2015,הדף עודכן לאחרונה ביום שישי