מקצוע מידע על מקצוע : סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים - 238902

238902 - סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים עדכניים בקומבינטוריקה ותורת הגרפים באמצעות קריאה מודרכת והצגת מאמרים עדכניים על פי בחירת מורה הסמינריון.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח

נערך בתאריך 25/02/2018 בשעה 05:46:56