מקצוע מידע על מקצוע : סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים - 238902 (Current)

238902 - סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים עדכניים בקומבינטוריקה ותורת הגרפים באמצעות קריאה מודרכת והצגת מאמרים עדכניים על פי בחירת מורה הסמינריון.


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
4 טאוב 14:30-16:30 א פרופ. ברוקשטיין אלפרד הרצאה 10 10

נערך בתאריך 27/05/2017 בשעה 16:33:03