מקצוע מידע על מקצוע : סמינריון מחקר בתאוריה של חישובים - 238900

238900 - סמינריון מחקר בתאוריה של חישובים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236313 תורת הסיבוכיות       מקצועות קדם
  236359 אלגוריתמים 2     או


נושאים עדכניים בתאוריה של חישובים. אופן הלימוד הוא בקריאה מודרכת והצגה של מאמרים עדכניים על פי בחירת מורי הסמינריון. סמסטר א' תשע"ז: מערכת ביטקוין ודומותיה


נערך בתאריך 25/02/2018 בשעה 05:45:31