מקצוע מידע על מקצוע : גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית - 238739 (Current)

238739 - גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית       מקצועות זהים


דגימה מקרית, אלגוריתמים רנדומליים סטטיים ודינמיים, חישוב קמורים, תכנות לינארי, מערכים של קטעים ישרים וסדרות davenport-schinzel, דיאגרמות voronoi עם מטריקות אוקלידיות ולא-אוקלידיות, הוכחות הסתברותיות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
4 טאוב 12:30-14:30 ב פרופ/ח ברקת גיל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1998 cambridge university press, uk j.d. boissonnat j.d. boissonnat algorithmic geometry
  1995 cambridge university press m. sharir m. sharir davenport-schinzel sequences and their geometric applications

נערך בתאריך 27/05/2017 בשעה 16:32:40