מקצוע מידע על מקצוע : נוש. נבחרים בפיסיקה אטומית, מולקולרית ופיסיקה אופטית - 118140

118140 - נוש. נבחרים בפיסיקה אטומית, מולקולרית ופיסיקה אופטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו יילמד המקצוע.


נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:52:26