מקצוע מידע על מקצוע : מצב מוצק למוסמכים - 118138

118138 - מצב מוצק למוסמכים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116217 פיסיקה של מצב מוצק   (   מקצועות קדם
) 118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    
 
  116140 מצב מוצק 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס יעסוק בתכונות הניתנות להבנה מנקודת מבט של אלקטרונים ללא אינטראקצייה. תכונות אופטיות ומגנטיות של החומר. תובלה קלאסית וקוונטית, אפקט הול הקוונטי ולוקליזציית אנדרסון. דגש על דוגמאות בעלות רלוונטיות למחקרים עכשוויים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1976   n. w. ashcroft and n. d. mermin solid-state physics
  1990   h. p. myers introductory solid-state physics

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:45:08