מקצוע מידע על מקצוע : אינטראקציה בין פוטונים ואטומים - 118137

118137 - אינטראקציה בין פוטונים ואטומים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118120 אלקטרודינמיקה   (   מקצועות קדם
  118122 תורת הקוונטים 3 ו -    
) 118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    


אלקטרודינמיקה קוונטית - תכונות של הואקום הקוונטי: פליטה ספונטנית, אפקטי קזימיר ואונרו-יצירת חלקיקים. אופטיקה קוונטית - מערכות שתי רמות שמצומדות לאור קלאסי (בלוך, ראמזי, ראבי) מערכת שלוש רמות (שאיבה אופטית, קירור דופלר האטת אור) אלקטרודינמיקה קוונטית במהוד. אפקטים שיתופיים (על קרינה, על נוזליות עיבוי בוז-אינשטיין).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992   cohen-tannoudji,dupont-roc and grynberg, photons and atom-photon interactions wiley

נערך בתאריך 18/03/2018 בשעה 03:48:53