מקצוע מידע על מקצוע : אינטראקציה בין פוטונים ואטומים - 118137 (Current)

118137 - אינטראקציה בין פוטונים ואטומים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118120 אלקטרודינמיקה   (   מקצועות קדם
  118122 תורת הקוונטים 3 ו -    
) 118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    


אלקטרודינמיקה קוונטית - תכונות של הואקום הקוונטי: פליטה ספונטנית, אפקטי קזימיר ואונרו-יצירת חלקיקים. אופטיקה קוונטית - מערכות שתי רמות שמצומדות לאור קלאסי (בלוך, ראמזי, ראבי) מערכת שלוש רמות (שאיבה אופטית, קירור דופלר האטת אור) אלקטרודינמיקה קוונטית במהוד. אפקטים שיתופיים (על קרינה, על נוזליות עיבוי בוז-אינשטיין).


מערכת שעות לסמסטר 02/2016 , 2016/2017 אביב תשע"ז
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 12:30-14:30 ב פרופ. אקרמן אריק הרצאה 10 11
1 פיסיקה 15:30-16:30 ג
1 פיסיקה 16:30-17:30 ג   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992   cohen-tannoudji,dupont-roc and grynberg, photons and atom-photon interactions wiley

נערך בתאריך 25/06/2017 בשעה 06:30:58