מקצוע מידע על מקצוע : אופטיקה אולטרה מהירה - 118136 (Current)

118136 - אופטיקה אולטרה מהירה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044339 אלקטרואופטיקה 1       מקצועות קדם
  116003 פיסיקה של לייזרים     או


כלים ויישומים של פולסי לייזר בתחום ה-פיקו, פמטו ואטו שניות. יצירה, אפיון, עיצוב והגבר של פולסי לייזר אולטה קצרים ויישומיהם, כולל מדידות מדויקות, שעונים אופטיים, ספקטרוסקופיה אולטרה מהירה, יצירה של קרני x קוהרנטיות ושל פולסי אטו-שניות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 א פרופ/ח כהן אורן הרצאה 10 10
    09:30-10:30 ג


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
830223200
מספר הקטלוג שגוי
חובה 2009 wiley a. w m. weiner a. w m. weiner  

נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 12:33:29