מקצוע מידע על מקצוע : כאוס המילטוניאני: קלסי וקוונטי - 118134

118134 - כאוס המילטוניאני: קלסי וקוונטי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114101 מכניקה אנליטית   (   מקצועות קדם
  115204 פיסיקה קוונטית 2 ו -    
) 115211 פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו -    
 
  116025 מכניקה אנליטית מתקדמת       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  117098 כאוס המילטוניאני: קלסי וקוונטי       מקצועות זהים


מערכות קלסיות: מערכות לא ליניאריות, תנועה כאוטית, תבניות נורמליות, מפויים, מערכות אינטגרביליות, תורת הפרעות המילטוניאנית, היווצרות כאוס (פואנקרה-בירקהוף), איפיון כאוס, תובלה במרחב הפזה, מערכות קוונטיות: קוונטיזציה של מערכות כאוטיות, סטטיסטיקה ספקטרלית, מסלולים מחזורים וצפיפות מצבים, הקשר לתורת המטריצות האקראיות, מערכות התלויות בזמן ולוקליזציה דינמית, ממוש נסיוני ב: חלל גלי מיקרו, אטום מימן בשדה מגנטי, אטום מימן המדורבן ע"י מיקרוגל, ביליארדים אטומים, אטומים מדורבנים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 cambridge a.m. ozorio be almeida hamiltonian systems: chaos and quantization
1983 springer a.j. lichtenberg and m.a. liberman regular and stochastic motion

נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 12:31:41