מקצוע מידע על מקצוע : תורת השדות הקוונטית 2 - 118133

118133 - תורת השדות הקוונטית 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118132 תורת השדות הקוונטית 1       מקצועות קדם
 
  117083 תורת השדות הקוונטית 2       מקצועות זהים
  118083 תורת השדות הקוונטית 2      


הקורס הוא המשך של תורת שדות קוונטיים
1. הנושאים שיידונו הם: שדות כיול ינג-מילס. הקדמה ל-qcd. שבירת סימטריה והקדמה לסופרסימטריה. מבוא לחוטים יחסותיים. נושאים נבחרים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח

נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 12:32:13