מקצוע מידע על מקצוע : תורת השדות הקוונטית 2 - 118133 (Current)

118133 - תורת השדות הקוונטית 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118132 תורת השדות הקוונטית 1       מקצועות קדם
 
  117083 תורת השדות הקוונטית 2       מקצועות זהים
  118083 תורת השדות הקוונטית 2      


הקורס הוא המשך של תורת שדות קוונטיים
1. הנושאים שיידונו הם: שדות כיול ינג-מילס. הקדמה ל-qcd. שבירת סימטריה והקדמה לסופרסימטריה. מבוא לחוטים יחסותיים. נושאים נבחרים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2017 , 2017/2018 חורף תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 08:30-10:30 ב ד"ר רזמט שלמה הרצאה 10 11
  טאוב-פיס 09:30-10:30 ה   תרגול 11

נערך בתאריך 13/12/2017 בשעה 12:47:58