מקצוע מידע על מקצוע : תורת השדות הקוונטית 1 - 118132 (Current)

118132 - תורת השדות הקוונטית 1
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118122 תורת הקוונטים 3   (   מקצועות קדם
) 118129 מכניקה סטטיסטית 2 ו -    


מסלוליים, התבדרויות אולטרא סגולות ואינפרא אדומות ב- qed, רנומליזציה ושבירת סימטריה ספונטנית.


מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 09:30-11:30 ב פרופ. ברגמן אורן הרצאה 10 11
502 פיסיקה 09:30-10:30 ה
502 פיסיקה 10:30-11:30 ה   תרגול 11

נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 12:34:29