מקצוע מידע על מקצוע : מבוא ליחסות כללית - 118130 (Current)

118130 - מבוא ליחסות כללית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114245 תורה אלקטרומגנטית       מקצועות קדם
 
  117020 מבוא ליחסות כללית       מקצועות זהים


חזרה על תורת היחסות הפרטית. ההנחות היסודיות של תורת היחסות הכללית. עקרון הקווריאנטיות ועקרון האקויולנטיות, טנסורים, גאומטריה רימנית, הזזה מקבילה ונגזרת קווריאנטית, הקו הגאודטי, טנסור רימן, מרחב עקום, משוואות התנועה. פתרון שוורצשילד, השוואה עם הנסיון, מושגים של הקוסמולוגיה היחסותית. גלי כבידה. סטיה גאודזית וכוחות גאות.


הערות
מתרגל אחראי:אסף לניר
בקורס תינתן שעת תיגבור בתאום עם
הסטודנטים.
בודק תרגילים: נועה זילברמן


מערכת שעות לסמסטר 02/2017 , 2017/2018 אביב תשע"ח
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 15:30-17:30 ג פרופ. אורי עמוס הרצאה 10 11
502 פיסיקה 15:30-16:30 ד
502 פיסיקה 16:30-17:30 ד   תרגול 11

נערך בתאריך 22/02/2018 בשעה 12:34:13